[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กศน.จังหวัดชัยภูมิ ผนึกกำลังนำจิตอาสาฯ ข้าราชการ ประชาชน ร่วมปลูกต้นไม้ซ่อมแซม บำรุงป่าที่รับผิดชอบโซนสีเหลือง ต้นราชพฤกษ์ จำนวน 100 ไร่ และซ่อมแซมพัฒนาฝายมีชีวิต ป่าโล่ใหญ่

ศุกร์ ที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562


 


นายธนากร ดอนเหนือ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ บุคลากรสำนักงาน
กศน.จังหวัดชัยภูมิ และประชาชนจิตอาสา กว่า 931 คน ร่วม โครงการป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ เพื่อร่วมซ่อมแซม บำรุงต้นไม้ พรวนดินรอบโคน
ใส่ปุ๋ย แผ้วถางวัชพืช เพื่อเป็นแนวกันไฟป่าในเวลาหน้าแล้ง ซ่อมแซมปรับปรุงพัฒนาฝายมีชีวิตตาม  โครงการป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ
ณ เขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ในเขตพื้นที่แปลงที่รับผิดชอบ ของสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ
โดยบรรยากาศทั่วไปเต็มไปด้วยความสมัครสมานสามัคคี ปฏิบัติงานในพื้นที่รับผิดชอบ และร่วมกันทำความดี ตามปณิธาน เราทำความดีด้วยหัวใจ
เพื่อฟื้นฟูผืนป่าต้นน้ำโล่ใหญ่ ที่ถูกบุกรุกได้รับความเสียหายจนเป็นภูเขาหัวโล้นมาจนปัจจุบันให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์คืนป่าต้นน้ำให้
กับประชาชนชาวจังหวัดชัยภูมิได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันต่อไปในอนาคต

//////
งานประชาสัมพันธ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ
นายเอนก  ศรีวงษ์ชัย  รายงานเข้าชม : 732


ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม 5 อันดับล่าสุด

      วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ โดย นายธนากร ดอนเหนือ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิพร้อม ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ และบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ร่วมโครงการยกวัดมาไว้ที่กศน. โดยได้นิมนต์พระอาจารย์มาบรรยายธรรม ใ 11 / ธ.ค. / 2562
      วันที่ 9 ธันวาคม 2562 สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วม โครงการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดชัยภูมิ โดยได้รับเกียรติจาก นายประทีป ศิลปเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี ในการนี้นายธนากร ดอนเหนือ ผู้อำนวยการสำนักงา 9 / ธ.ค. / 2562
      พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ วัดไพรีพินาศ ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ โดยมีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัด 6 / ธ.ค. / 2562
      โครงการจิตอาสาทำความสะอาดพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ บึงละหาน วันที่ 5 ธ.ค. 62 จังหวัดชัยภูมิ จัดโครงการจิตอาสาทำความสะอาดพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ บึงละหาน โดยได้รับเกียรติจาก ท่านณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี ในการนี้นายธนากร ดอนเหนือ ผู 6 / ธ.ค. / 2562
      วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562 สำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ โดยนายธนากร ดอนเหนือ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ได้มอบหมายให้ ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ร่วมโครงการปฎิบัติธรรมอุทิศถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนก 6 / ธ.ค. / 2562


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ
167 หมู่ที่ 7 ถนนองค์การบริหารสาย 1 ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ 36000 โทรศัพท์ 044-821330
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05