[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
ด้ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ หัวหน้ากลุ่มงานในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 10/2564

จันทร์ ที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564


วันที่ 14 ธันวาคม 2564 สำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ โดยดร.จรูญศักดิ์ พุดน้อย ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ
พร้อมด้วยนางสาว หลิงฟ้า ขันติรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ได้ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ หัวหน้ากลุ่มงานในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 10/2564 โดยได้พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณองค์กรคุณธรรมระดับองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 
พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณองค์กรคุณธรรมระดับส่งเสริมคุณธรรม และ พิธีมอบใบประกาศคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ(N-NET) ตามคำรับรองปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกให้กับข้าราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย อำเภอหนองบัวระเหว
 ทั้งนี้ ได้ชี้แจงแผนปฎิบัติงาน โครงการนิเทศกำกับติดตามการดำเนินงานเกี่ยวกับงานการเงิน บัญชี พัสดุและงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบของสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายงานสรุปยอกนักศึกษาที่ลงทะเบียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นที่ฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สรุปคะแนนเฉลียผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ(N-NET) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ผลการคัดเลือกผลิตภัณ์สินค้า/ บริการดีเด่น และ ผลิตภัณ์สินค้า/ บริการ กศน. พรีเมี่ยม ประจำปี 2564 รวมถึงสรุปภารกิจประจำเดือนพฤศจิกายน ของ สถานศึกษา โดยมี ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วม ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ 

เข้าชม : 1846


ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม 5 อันดับล่าสุด

      สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ได้จัดประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ หัวหน้ากลุ่มงานในสังกัด สำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 4/2565 31 / พ.ค. / 2565
      เปิดกิจกรรมขยายผลโครงการจิตอาสา ของสำนักงาน กศน. ระดับกลุ่มสำนักงาน กศน. จังหวัดนครชัยบุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา 26 / เม.ย. / 2565
      สำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ โดย ดร.จรูญศักดิ์ พุดน้อย ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ ได้ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ กศน. อำเภอมัญจาคีรี อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 21 / ก.พ. / 2565
      โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครื่องมือวัดผลและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 20 / ธ.ค. / 2564
      ด้ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ หัวหน้ากลุ่มงานในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 10/2564 20 / ธ.ค. / 2564


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ
167 หมู่ที่ 7 ถนนองค์การบริหารสาย 1 ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ 36000 โทรศัพท์ 044-821330
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05