[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครื่องมือวัดผลและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

จันทร์ ที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564


 วันที่ 17 ธันวาคม 2564 สำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ โดย ดร. จรูญศักดิ์ พุดน้อย ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ
พร้อมด้วยนางสาวหลิงฟ้า ขันติรัตน์ รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครื่องมือวัดผลและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2564 
โดยได้รับเกียรติจาก  ดร.สุรศักดิ์ อินศรีไกร เลขาธิการ กศน. เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว พร้อมทั้งได้มอบนโยบายแนวทางการจัดการเรียนการสอนรวมถึงกล่าวให้กำลังใจให้กับผู้เข้าร่วมประชุม โดยมี ผศ.ดร.สิริศักดิ์ อาจวิชัย  อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏัชัยภูมิ และ ผศ.ดร.เทิดศักดิ์ สุพันดี คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยลัยราชภัฎชัยภูมิ เป็นวิทยากร 
บรรยายและให้ความรู้ให้กับ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าชราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ


 เข้าชม : 1968


ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม 5 อันดับล่าสุด

      สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ได้จัดประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ หัวหน้ากลุ่มงานในสังกัด สำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 4/2565 31 / พ.ค. / 2565
      เปิดกิจกรรมขยายผลโครงการจิตอาสา ของสำนักงาน กศน. ระดับกลุ่มสำนักงาน กศน. จังหวัดนครชัยบุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา 26 / เม.ย. / 2565
      สำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ โดย ดร.จรูญศักดิ์ พุดน้อย ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ ได้ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ กศน. อำเภอมัญจาคีรี อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 21 / ก.พ. / 2565
      โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครื่องมือวัดผลและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 20 / ธ.ค. / 2564
      ด้ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ หัวหน้ากลุ่มงานในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 10/2564 20 / ธ.ค. / 2564


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ
167 หมู่ที่ 7 ถนนองค์การบริหารสาย 1 ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ 36000 โทรศัพท์ 044-821330
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05