[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
เปิดกิจกรรมขยายผลโครงการจิตอาสา ของสำนักงาน กศน. ระดับกลุ่มสำนักงาน กศน. จังหวัดนครชัยบุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา

อังคาร ที่ 26 เดือน เมษายน พ.ศ.2565


วันที่  26  เมษายน  2565  สำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ โดย ดร.จรูญศักดิ์ พุดน้อย ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ
พร้อมด้วย นางสาวหลิงฟ้า ขันติรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ ร่วมเปิดกิจกรรมขยายผลโครงการจิตอาสา ของสำนักงาน กศน.
ระดับกลุ่มสำนักงาน กศน. จังหวัดนครชัยบุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี นายชินกร คะอังกุ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา นายเอกราช ชวีวัฒน์
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดบุรีรัมย์ และ ดร. ปัญญา ศาสตรา ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์
เข้าร่วมพิธีเปิด โดยกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย
กิจกรรมประกวดชุมชนจิตอาสาดีเด่น กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ในหลวงรัชกาลที่ 9
  ระดับประถมศึกษา ม.ต้น และ ม.ปลาย และ
กิจกรรมการประกวดโครงการจิตอาสาต้นแบบ โดยมีตัวแทนนักศึกษาจาก กศน.ทั้ง 4 จังหวัดเข้าร่วมประกวด
เพื่อคัดเลือกตัวแทนกลุ่มนครชัยบุรินทร์เข้าแข่งขันชิงแชมป์ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ทั้งนี้มีผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วม
  ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา 

ที้งนี้สามารถรับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ 
https://www.facebook.com/nfecpm


เข้าชม : 192


ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม 5 อันดับล่าสุด

      สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ได้จัดประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ หัวหน้ากลุ่มงานในสังกัด สำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 4/2565 31 / พ.ค. / 2565
      เปิดกิจกรรมขยายผลโครงการจิตอาสา ของสำนักงาน กศน. ระดับกลุ่มสำนักงาน กศน. จังหวัดนครชัยบุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา 26 / เม.ย. / 2565
      สำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ โดย ดร.จรูญศักดิ์ พุดน้อย ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ ได้ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ กศน. อำเภอมัญจาคีรี อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 21 / ก.พ. / 2565
      โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครื่องมือวัดผลและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 20 / ธ.ค. / 2564
      ด้ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ หัวหน้ากลุ่มงานในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 10/2564 20 / ธ.ค. / 2564


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ
167 หมู่ที่ 7 ถนนองค์การบริหารสาย 1 ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ 36000 โทรศัพท์ 044-821330
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05