[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

การรายงาน

ผลการสำรวจการรู้หนังสือและความต้องการทางการศึกษา

/กิจกรรมการเรียนรู้ของประชากรไทย

 
 

แยกรายงานข้อมูล 1.ผู้รู้หนังสือ 2.ผู้ไม่รู้หนังสือ โดยจัดเรียงเอกสารสรุปทั้งสองชุดดังนี้

1. แบบรายงานสรุปยอดรวมและใบปะหน้า (ภาคผนวก 4)

2. แบบฟอร์มรายงาน (ภาคผนวก 3)

 ดาวน์โหลดคู่มือการสำรวจ

การจัดทำ แบบฟอร์มรายงาน (ภาคผนวก 3)
การตั้งค่าหน้ากระดาษ Microsoft office excelเข้าชม : 601
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ
167 หมู่ที่ 7 ถนนองค์การบริหารสาย 1 ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ 36000 โทรศัพท์ 044-821330
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05