[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

20 / ต.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวารพระุบรมศพรัชกาลที่ ๙
คณะครู กศน.อำเภอซับใหญ่ เข้าร่วมพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวารพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดซับสายออ ตำบลท่ากูบ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙
19 / ต.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเนินสง่า จัดสอนและให้บริการวิชาชีพการย้อมผ้าสีดำ ในวันที่ 19 ตุลาคม 2559ณ กศน.อำเภอเนินสง่า อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
กศน.อำเภอเนินสง่า จัดสอนและให้บริการวิชาชีพการย้อมผ้าสีดำ ในวันที่ 19 ตุลาคม 2559ณ กศน.อำเภอเนินสง่า อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
28 / ก.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมการขับเคลื่อนการจัดทำแผนการเรียนรู้รายบุคคลตามหลักสูตรฯ พุทธศักราช ๒๕๕๑ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ
นายทรงศักดิ์ สุ่ยวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอซับใหญ่ และคณะครู เข้าร่วมอบรมในโครงการ (รุ่นที่ ๒) ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท จังหวัดชัยภูมิ
15 / ก.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
เข้าร่วม กิจกรรม วันระลึกสากลแห่งการเรียนรู้หนังสือ ในวันที่ 8 กันยายน 2559 ณ โรงแรมสยามรีเวอร์ จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ
15 / ก.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ อ.เกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
บุคลากร กศน.ตำบลบ้านเดื่อ ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร ในวันที่ 22-24 สิงหาคม 2559 ณ กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์ อำเภอเกษตรสมบูณ์ จังหวัดชัยภูมิ
15 / ก.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
ในวันที่ 26 สิงหาคม 59 ที่ผ่านมา กศน.ตำบลบ้านเดื่อได้จัดบูธ ห้องสมุดเคลื่อนที่ มุมอ่านหนังสือ ในงานอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ
8 / ก.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเนินสง่า เข้าร่วมกิจกรรม 8 กันยายน 2559 วันที่ระลึกสากลการรู้หนังสือ อ่านอดีต เขียนอนาคต กับ กศน.จังหวัดชัยภูมิ ในวันที่ 8 กันยายน 2559 ณ โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท จังหวัดชัยภูมิ
กศน.อำเภอเนินสง่า เข้าร่วมกิจกรรม 8 กันยายน 2559 วันที่ระลึกสากลการรู้หนังสือ อ่านอดีต เขียนอนาคต กับ กศน.จังหวัดชัยภูมิ ในวันที่ 8 กันยายน 2559 ณ โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท จังหวัดชัยภูมิ
8 / ก.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
8 September 2016 International Literacy Day วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ
นายทรงศักดิ์ สุ่ยวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอซับใหญ่ คณะครู กศน.และนักศึกษา กศน.อำเภอซับใหญ่เข้าร่วมกิจกรรมวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ณ โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท จังหวัดชัยภูมิ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙
2 / ก.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเนินสง่า เข้าร่วมประชุมกลุ่มโรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนระดับจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง จังหวัดชัยภูมิ วันที่ 2 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน
กศน.อำเภอเนินสง่า เข้าร่วมประชุมกลุ่มโรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนระดับจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง จังหวัดชัยภูมิ วันที่ 2 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน
17 / ส.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ
เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ณ โรงเรียนบ้านเกษตรศิลป อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
17 / ส.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ จัดโครงการ \"คุณธรรม จริยธรรม\" ประจำภาคเรียนที่ 1/2559 ณ วัดโพธิ์ศรี บ้านเดื่อ ต.บ้านเดื่อ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
16 / ส.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเนินสง่า ร่วมกับ รพ.สต.กะฮาด จัดโครงการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ จำนวน ๗๐ ชั่วโมง ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะฮาด อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
กศน.อำเภอเนินสง่า ร่วมกับ รพ.สต.กะฮาด จัดโครงการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ จำนวน ๗๐ ชั่วโมง ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะฮาด อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
10 / ส.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเนินสง่า เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการสร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 9-10 สิงหาคม 2559 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ
กศน.อำเภอเนินสง่า เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการสร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 9-10 สิงหาคม 2559 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ
9 / ส.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการประชุมสัมมนาการตรวจติดตามการรายงานฐานข้อมูลสารสนเทศ (DMIS) ไตรมาส ๓-๔
หัวหน้า กศน.ตำบล กศน.อำเภอซับใหญ่ เข้าร่วมการประชุมสัมมนา ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙
9 / ส.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเนินสง่าเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาการตรวจติดตามการรายงานฐานข้อมูลสารสนเทศ กศน.ตำบล Dmis ไตรมาส 3-4 วันที่ 9 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม กศน.จังหวัดชัยภูมิ
กศน.อำเภอเนินสง่าเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาการตรวจติดตามการรายงานฐานข้อมูลสารสนเทศ กศน.ตำบล Dmis ไตรมาส 3-4 วันที่ 9 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม กศน.จังหวัดชัยภูมิ
4 / ส.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลกะฮาด เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ประชามติ 7 สิงหา วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2559 ณ บ้านหนองไข่น้ำและบ้านหนองกระเทือง ตำบลกะฮาด อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
กศน.ตำบลกะฮาด เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ประชามติ 7 สิงหา วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2559 ณ บ้านหนองไข่น้ำและบ้านหนองกระเทือง ตำบลกะฮาด อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
2 / ส.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ
จัดโครงการพัฒนาความรู้ความสารถด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ICT วันที่ 27-28 กรกฎาคม 2559 ณ กศน.ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
1 / ส.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2559ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559ณ แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ประจำชุมชนตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
28 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเนินสง่า เข้าร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรม...อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านหนองผักชี ตำบลหนองฉิม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
กศน.อำเภอเนินสง่า เข้าร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรม...อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านหนองผักชี ตำบลหนองฉิม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
28 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเนินสง่า เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำ โครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุกระทรวงศึกษาธิการ สำหรับ กศน. อำเภอใหม่ที่เข้าร่วมโครงการไตรมาส 3-4 ระหว่างวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องปิ่นเกล้า โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร
กศน.อำเภอเนินสง่า เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำ โครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุกระทรวงศึกษาธิการ สำหรับ กศน. อำเภอใหม่ที่เข้าร่วมโครงการไตรมาส 3-4 ระหว่างวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องปิ่นเกล้า โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/19 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ
167 หมู่ที่ 7 ถนนองค์การบริหารสาย 1 ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ 36000 โทรศัพท์ 044-821330
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05