[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

การให้บริการ
          1. จัดบริการแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย

          2. จัดบริการแหล่งเรียนรู้เชื่อมการศึกษาในระบบและนอกระบบ
          3. บริการศูนย์ข้อมูลชุมชน

วันเวลาเปิดทำการ
          จันทร์ – ศุกร์  เวลา 08.
30  - 16.30 น.  (หยุด  วันหยุดนักขัตฤกษ์)

หลักฐานการสมัครสมาชิกห้องสมุด
          1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  บัตรข้าราชการ หรือสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างใดอย่างหนึ่ง

          2. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 แผ่น

ระเบียบการใช้ห้องสมุด
          1. แต่งกายสุภาพและปฏิบัติตนสุภาพ เช่น ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ

          2. ฝากกระเป๋า ถุงย่าม ฝากไว้ที่สำหรับฝากของ ยกเว้นของมีค่าให้นำติดตัวหากสูญหายห้องสมุดจะไม่รับผิดชอบ

          3. ไม่ส่งเสียงดังหรือกระทำการใดๆ รบกวนผู้อื่น

          4. ไม่รับประทานขนม เครื่องดื่ม หรือสูบบุหรี่ในห้องสมุด

          5. หนังสือที่นำออกมาจากชั้นให้วางไว้บนโต๊ะอ่านหรือเก็บเข้าที่เดิม

          6. หนังสือพิมพ์ วารสาร อ่านแล้วต้องนำเก็บไว้ที่เดิม

          7. ไม่ขโมย ฉีก ตัด ทำลาย ขีดเขียน ซุกซ่อน หนังสือหรือสิ่งพิมพ์

          8. การนำหนังสือพิมพ์มาอ่านควรนำมาอ่านครั้งละไม่เกิน 2 ฉบับ

          9. ยืมหนังสือ สื่อ วัสดุต่างๆ ตามระเบียบทุกครั้งก่อนนำออกจากห้องสมุด

ระเบียบในการยืมสื่อนิเทศ
          1.  แสดงบัตรทุกครั้งที่ยืมสื่อ  (เฉพาะเจ้าของบัตรเท่านั้น)
          2.  ยืมหนังสือครั้งละไม่เกิน  4 เล่ม  นาน  7  วัน
          3.  คืนหนังสือเกินกำหนดปรับวันละ  2  บาท  ต่อเล่ม
          4.  หากทำหนังสือหรือสื่ออื่นๆ  หาย  ให้ชดใช้ 2 เท่า ของราคาหนังสือ
          5.  ส่งหนังสือไม่ครบจะยืมต่อไม่ได้
          6.  หนังสืออ้างอิง- วารสารใหม่ (ยืมออกนอกห้องสมุดไม่ได้) 

 เข้าชม : 900
 
 
ห้องสมุดประชาชนอำเภอแก้งคร้อ  ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ โทร 044-882-419
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ


Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by