[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

         ระเบียบการใช้ห้องสมุด

1. แต่งกายสุภาพและปฏิบัติตนสุภาพ เช่น ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ
2. ฝากกระเป๋า ถุงย่าม ฝากไว้ที่สำหรับฝากของ ยกเว้นของมีค่าให้นำติดตัวหากสูญหายห้องสมุดจะไม่รับผิดชอบ
3. ไม่ส่งเสียงดังหรือกระทำการใดๆ รบกวนผู้อื่น
4. ไม่รับประทานขนม เครื่องดื่ม หรือสูบบุหรี่ในห้องสมุด
5. หนังสือที่นำออกมาจากชั้นให้วางไว้บนโต๊ะอ่านหรือเก็บเข้าที่เดิม
6. หนังสือพิมพ์ วารสาร อ่านแล้วต้องนำเก็บไว้ที่เดิม
7. ไม่ขโมย ฉีก ตัด ทำลาย ขีดเขียน ซุกซ่อน หนังสือหรือสิ่งพิมพ์
8. การนำหนังสือพิมพ์มาอ่านควรนำมาอ่านครั้งละไม่เกิน 2 ฉบับ
9. ยืมหนังสือ สื่อ วัสดุต่างๆ ตามระเบียบทุกครั้งก่อนนำออกจากห้องสมุด

 

          ระเบียบในการยืมสื่อนิเทศ

ที่มีสิทธิ์ในการยืม ดังนี้   
                  หนังสือยืมได้ครั้งการยืม

   สมาชิห้องสมุดเท่านั้นละ 4 เล่ม ต่อ 7 วัน

   เทปบันทึกเสียงยืมได้ 3 ม้วน ต่อ 7 วัน

   ถ้าเกินกำหนดจะต้องเสียค่าปรับวันละ 1 บาท/เล่ม/วัน                                                                                                                                                                                               

ข้อควรปฏิบัติในการใช้บริการสื่ออิเลคทรอนิกส์
1. บริการเฉพาะสมาชิกห้องสมุดเท่านั้น

 

                2. ก่อนใช้บริการต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง

                3. แผ่นซีดี – รอม หรือ VCD ไม่อนุญาตให้ยืมออก นอกห้องสมุด

 เข้าชม : 663
 
 
ห้องสมุดประชาชนอำเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by