[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

เรื่องเด่นวันนี้ : ทั้งหมด
  
3 / พ.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม
นื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ของทุกปี ห้องสมุดประชาชนอำเภอแก้งคร้อ ขอเชิญพสกนิกรชาวไทยร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์
เข้าชม : [85]
1 / เม.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ห้องสมุดประชาชนอำเภอแก้งคร้อ ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ เนื่องในวันรักการอ่าน ๒ เมษายน ๒๕๖๕
เข้าชม : [144]
8 / ธ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
5 ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ขอเชิญชมนิทรรศการออนไลน์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙
เข้าชม : [201]
20 / ต.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันออกพรรษา 2564
ห้องสมุดประชาชนอำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ เชิญชวนพุทธศาสนิกชน ชมนิทรรศการออนไลน์ เนื่องในวันออกพรรษา วันที่ 21 ตุลาคม 2564 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 คือวันสิ้นสุดระยะเวลาจำพรรษาของพระภิกษุสงฆ์รวม 3 เดือน กิจกรรมวันออกพรรษาแบ่งออกเป็นฝั่งภิกษุสงฆ์แล
เข้าชม : [244]
12 / ต.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ห้องสมุดประชาชนอำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ เชิญชวนพสกนิกรชาวไทย ร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เพื่อน้อมรำลึกให้พระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2564
เข้าชม : [258]
6 / ส.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564
เข้าชม : [281]
13 / ก.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เข้าชม : [280]
27 / พ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่่านและการเรียนรู้ \\\"อ่านผ่านสื่อออนไลน์\\\"
ห้องสมุดประชาชนอำเภอแก้งคร้อ ขอเชิญชวนทุกท่านทำแบบทอสอบออนไลน์ เพื่อรับเกียรติบัตร เรื่อง ความรู้เกี่ยววันวิสาขบูชา ประจำปี 2564
เข้าชม : [224]
11 / พ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่่านและการเรียนรู้ \\\"อ่านผ่านสื่อออนไลน์\\\"
ห้องสมุดประชาชนอำเภอแก้งคร้อ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแก้งคร้อ ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ \\\"อ่านผ่านสื่อออนไลน์\\\" เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับวันพืชมงคล ประจำปี 2564 เพื่อรับเกียรติบัตรออนไลน์ผ่านทาง E-ma
เข้าชม : [240]
29 / เม.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร
วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔
เข้าชม : [219]
22 / เม.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ \"ห้องสมุดเคลื่อนที่\"
ห้องสมุดประชาชนอำเภอแก้งคร้อ สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแก้งคร้อ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ห้องสมุดเคลื่อนที่ ประจำเดือนมีนาคม 2564 ในวันที่ 19 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนบ้านตลุกหิน ตำบลโคกกุง อำเภอแก้งคร้อ จังหวั
เข้าชม : [182]
23 / ส.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเว็บไซต์ระบบเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเว็บไซต์ระบบเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ
เข้าชม : [401]
9 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นักเรียนศึกษาดูงาน
นักเรียนโรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 25 พ.ย. 57
เข้าชม : [842]
10 / ก.ย. / 2556 : ข่าวเด่น
ประชุมสัมมนาบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดประชาชนทั่วประเทศประจำปี๒๕๕๖
ประชุมสัมมนาบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดประชาชนทั่วประเทศ ประจำปี ๒๕๕๖(ตามโครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิต)ระหว่างวันที่ ๔-๖ กันยายน ๒๕๕๖ ณ หอประชุมประจักษ์ศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
เข้าชม : [1069]
28 / ส.ค. / 2556 : ข่าวเด่น
ห้องสมุดประชาชนอำเภอแก้งคร้อ รับมอบ หนังสือนิยายเรื่องสิเนหามนตาแห่งลานนา
ห้องสมดประชาชนอำเภอแก้งคร้อรับมอบหนังสือนิยายเรื่องสิเนหามนตาแห่งลานนา ชื่อผู้แต่ง บัณฑูร ล่ำซำ บริษัทพูคาโฮลดิ่งส์
เข้าชม : [1256]
4 / ก.ค. / 2556 : ข่าวเด่น
บรรณารักษ์ห้องสมุดอำเภอแก้งคร้อร่วมโครงการ
เมื่อวันที่ 25-28 มิถุนายน 56 ที่ผ่านมา กศน.อำเภอแก้งคร้อ
เข้าชม : [84173]
15 / ม.ค. / 2556 : ข่าวเด่น
ห้องสมุดประชาชนอำเภอแก้งคร้อจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี๒๕๕๖ วันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๖ ณ สนามกีฬาหน้าที่ว่าการอำเภอแก้งคร้อ สนับสนุนโดยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เข้าชม : [909]
15 / ม.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บรรณารักษ์เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้
โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้สู่ห้องสมุดประชาชนระหว่างวันที่๑๕-๑๖ม.ค.๕๖ ณ ห้องประชุมตาดโตน สำนักงานกศน.จังหวัดชัยภูมิ
เข้าชม : [882]
24 / ส.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดอำเภอแก้งคร้อร่วมกันปลูกต้นไม้และรักการอ่าน
โครงการปลูกต้นไม้และรักการอ่าน
เข้าชม : [840]
3 / พ.ค. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเว็บไซต์ห้องสมุด
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเว็บไซต์ห้องสมุด
เข้าชม : [957]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>


 
ห้องสมุดประชาชนอำเภอแก้งคร้อ  ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ โทร 044-882-419
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ


Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by