[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

3 / พ.ค. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สืบค้นข้อมูล
บริการสืบค้นข้อมูลออนไลน์
3 / พ.ค. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการยืม-คืน
บริการยืม-คืนสื่อออนไลน์
3 / พ.ค. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการสมัครสมาชิก
สมัครสมาชิกออนไลน์
3 / พ.ค. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลท้องถิ่น
ข้อมูลท้องถิ่น
3 / พ.ค. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แนะนำมุมโปรด
แนะนำมุมให้บริการในห้องสมุดประชาชนอำเภอเกษตรสมบูรณ์
3 / พ.ค. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์
3 / พ.ค. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอเกษตรสมบูรณ์
18 / มี.ค. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้และฉลาดขึ้น
18 / มี.ค. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เชื่อมโยง
เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์น่าสนใจ
1 / ธ.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รู้จักเรา
รู้จักเรา
1 / ธ.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
ข่าว/กิจกรรมต่าง ๆ
1 / ธ.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านในอำเภอเกษตรสมบูรณ์
1 / ธ.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แหล่งเรียนรู้ในอำเภอเกษตรสมบูรณ์
แหล่งเรียนรู้ในอำเภอเกษตรสมบูรณ์
1 / ธ.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุด
ห้องสมุด
1 / ธ.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การใช้บริการห้องสมุด
ระเบียบการใช้บริการห้องสมุดประชาชนอำเภอเกษตรสมบูรณ์
1 / ธ.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดของเราอยู่ที่นี่
แผนที่ห้องสมุดประชาชนอำเภอเกษตรสมบูรณ์
1 / ธ.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คนทำงาน
บุคลากรห้องสมุดประชาชนอำเภอเกษตรสมบูรณ์
15 / ก.ย. / 2552 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดของเราเริ่มต้นที่นี่
ประวัติ/ความเป็นมา

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>


 
ห้องสมุดประชาชนอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกษตรสมบูรณ์
ตำบลบ้านยาง  อำเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ  โทรศัพท์ 0-4486-9240  
E-mail : 
sunyata_jakra@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   ศุรศักดิ์