[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

ข่าว/กิจกรรมห้องสมุดประชาชนอำเภอเกษตรสมบูรณ์

  ข่าวประจำเดือนพฤษภาคม

            09/05/2554  ห้องสมุดประชาชนอำเภอเกษตรสมบูรณ์ร่วมกับ กศน.ตำบลบ้านบัวจัดมุมส่งเสริมการอ่านให้กับบ้านโนนกอก บริเวณศาลาอเนกประสงค์.... 
 
            06/05/2554  ห้องสมุดประชาชนอำเภอเกษตรสมบูรณ์ร่วมกับ กศน.ตำบลโนนทองจะออกให้บริการห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ บ้านโนนเขวา ตำบลโนนทอง  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป.... เข้าชม : 955
 
 
ห้องสมุดประชาชนอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกษตรสมบูรณ์
ตำบลบ้านยาง  อำเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ  โทรศัพท์ 0-4486-9240  
E-mail : 
sunyata_jakra@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   ศุรศักดิ์