[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

  

  

15 / ม.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ภูมิปัญญา
ภูมิปัญญา
3 / พ.ค. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
3 / พ.ค. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภูมืปัญญาท้องถิ่น
3 / พ.ค. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แนะนำบุคลากร
แนะนำบุคลากร กศน.อำเภอบ้านเขว้า
11 / ก.พ. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บุคลากร
บุคลากร กศน.จังหวัดนครราชสีมา
1 / ธ.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รู้จักเรา
รู้จักเรา
1 / ธ.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลสารสนเทศ
ข้อมูลสารสนเทศ
1 / ธ.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แหล่งเรียนรู้และเครือข่าย
แหล่งเรียนรู้และเครือข่าย
1 / ธ.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สถานที่สำคัญ
สถานที่สำคัญ
1 / ธ.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุด
ห้องสมุด
1 / ธ.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แนะนำมุมส่งเสริมการอ่าน
แนะนำมุมส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดประชาชนอำเภอคอนสวรรค์
1 / ธ.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมน่าสนใจ
กิจกรรมน่าสนใจ
1 / ธ.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ระเบียบการใช้ห้องสมุด
ระเบียบการใช้ห้องสมุด
15 / ก.ย. / 2552 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>


 

ระเบียบการใช้ห้องสมุดประชาชนอำเภอคอนสวรรค์

1.เปิดบริการจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30-16.30
2.หยุดวันเสาร์ อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์
3.ไม่ส่งเสียงดังในห้องสมุด
4.ไม่ฉีก ตัด หรือทำลายหนังสือ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ของห้องสมุด
หากมีเหตุอันใดที่ผูเใช้บริการรบกวนผู้ใช้รายอื่นห้องสมุดสงวนสิทธิ์ในการให้บริการและระงับการเข้าใช้บริการห้องสมุดทันที
5.งดบริการทุกอย่างก่อนปิดบริการห้องสมุด 15 นาที
6.ผู้ใช้บริการปฏิบัติตามกฎระเบียบของห้องสมุด

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   บุญรอด แสงสว่าง