[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 


เนื้อหา : เรื่องเด่นวันนี้
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อเรื่อง : ครอบครัวรักการอ่าน

อังคาร ที่ 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2554


ครอบครัวรักการอ่าน

ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ  ได้จัดโครงการครอบครัวรักการอ่าน ตามโครงการพัฒนาห้องสมุดให้เป็น"ห้องสมุด 3 ดี" และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2554 เพื่อส่งเสริมและสร้างนิสัยรักการอ่านภายในครอบครัว โดยมีการจัดหาสื่อที่เหมาะสมกับวัย เพศ อายุ และความต้องการและสนใจของผู้ใช้บริการ มีการหมุนเวียนสื่อ โดยปีงบประมาณ 2554 นี้ มีการนำร่องตำบลละ 10 ครอบครัว คุณสมบัติผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการต้องสมัครใจ ครอบครัวมีความพร้อม และมีประชากรในครอบครัวไม่น้อยกว่า 5 คน จากการดำเนินงานมีครอบครัวที่สนใจเข้าร่วมอีกมากและมีความพึงพอใจและอยากให้มีการขยายผลเพิ่มมากขึ้นเข้าชม : 964


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      กิจกรรมลงนามถวายพระพรออนไลน์ 2 / มิ.ย. / 2563
      กิจกรรมลงนามถวายพระพร 2 / มิ.ย. / 2563
      คู่มือดูแลสำหรับประชาชน 21 / เม.ย. / 2563
      วันครู 16 / ม.ค. / 2556
      เจ้าหน้าที่ห้องสมุด เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้สู่ห้องสมุดประชาชน 15 / ม.ค. / 2556