[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 


 

ประวัติห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองบัวแดง

ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองบัวแดง สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองบัวแดง สำนักงานบริหารงาน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดชัยภูมิกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับงบประมาณและประกาศจัดตั้งเมื่อปีพ.ศ.๒๕๒๐ โดยใช้ชื่อว่าห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองบัวแดง ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๒๐ จากกรมการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอหนองบัวแดง จำนวน ๔๘๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) พร้อมคุรุภัณฑ์เสร็จสิ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๑ และได้ทำพิธีเปิดป้ายห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองบัวแดง เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๒๑ โดยมีนายบรรจง ชูสกุลชาติ อธิบดีกรมการศึกษานอกโรงเรียน เป็นผู้เปิดป้าย ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองบัวแดง ผู้ริเริ่มดำเนินการก่อสร้างซึ่งดำรงตำแหน่งในขณะนั้น ได้แก่
๑.นายถนิท นาคคำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ
๒.นายวิทยา อุยะเสถียร นายอำเภอหนองบัวแดง
๓.นายฐานันดร ศรีสุธรรม ศึกษาธิการอำเภอหนองบัวแดง

สถานที่ตั้ง

หมู่ที่ ๙ ถนนหลวงศิริ ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
โทรศัพท์ ๐-๔๔๘๗-๒๓๘๕


 เข้าชม : 1528
 
 
ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 


นางสาวนลิน พรมเมืองเก่า
บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองบัวแดง
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   บุญรอด แสงสว่าง