[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

เรื่องเด่นวันนี้ : ทั้งหมด
  
21 / ก.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ทรงพระเจริญ
28 กรกฎาคม 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว🙏🙏
เข้าชม : [23]
4 / ก.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ทรงพระเจริญ
๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระเจริญ ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
เข้าชม : [45]
1 / มิ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ทรงพระเจริญ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองบัวแดง
เข้าชม : [71]
5 / เม.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองบัวแดง จัดมุมส่งเสริมการอ่านเพื่อให้บริการแก่ประชาชน
เข้าชม : [135]
8 / ม.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันเด็กแห่งชาติ 2565
วันเด็กแห่งชาติ 2565 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ความว่า \"รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม\"
เข้าชม : [193]
14 / ต.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
น้อมรำลึก
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9)
เข้าชม : [270]
13 / ก.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ทรงพระเจริญ
ทรงพระเจริญ 13 กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพพุทธเจ้า ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
เข้าชม : [290]
4 / ก.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ทรงพระเจริญ
4 กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
เข้าชม : [336]
2 / มิ.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ถวายพระพรผ่านสื่อออนไลน์
ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 📖📚 ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรผ่านสื่อออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2564 🙏🏻&
เข้าชม : [271]
11 / ม.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คำขวัญวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 65 ปี 2564
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้มอบคำขวัญเนื่องในวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564 ความว่า “ครูวิถีใหม่ ใส่ใจดิจิทัล สร้างสรรค์คุณธรรมประจำชาติ”
เข้าชม : [339]
8 / ม.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้า ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองบัวแดง
เข้าชม : [292]
8 / ธ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พระราชกรณียกิจในหลวง รัชกาลที่ ๙
พระราชกรณียกิจในหลวง รัชกาลที่ ๙ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โครงการในพระราชดําริ รวมพระราชกรณียกิจด้านต่างๆ
เข้าชม : [427]
14 / มี.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นั่งที่นี่อ่านฟรี/Wifi Free/
ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองบัวแดง
เข้าชม : [688]
15 / ส.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พระราชกรณียกิจในหลวง รัชกาลที่ 9
พระราชกรณียกิจในหลวง รัชกาลที่ 9 พระราชกรณียกิจในหลวง รัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โครงการในพระราชดําริ รวมพระราชกรณียกิจด้านต่างๆ
เข้าชม : [1104]
13 / ส.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองบัวแดง
ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองบัวแดง เข้าร่วมมหกรรมกีฬา กศน.เกมส์ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๗-๘ สิงหาคม ๒๕๕๖
เข้าชม : [1062]
29 / ก.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองบัวแดง
เจ้าหน้าที่ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองบัวแดง มอบป้ายโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะให้คณะครู กศน.อำเภอหนองบัวแดง และนิเทศติดตามโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เข้าชม : [1590]
29 / ก.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองบัวแดง
เจ้าหน้าที่ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองบัวแดง จัดเตรียมเอกสารและสถานที่สำหรับเข้ารับการประเมิน วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เข้าชม : [1250]
29 / ก.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองบัวแดง
ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองบัวแดง เข้าร่วมโครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณวัดเต่า ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง
เข้าชม : [712]
29 / ก.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองบัวแดง
ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองบัวแดง เข้าร่วมปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.อำเภอหนองบัวแดง ณ ห้องประชุมอำเภอหนองบัวแดง วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖
เข้าชม : [443]
29 / ก.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองบัวแดง
นายชาญวิทย์ ทับสุวรรณ นิเทศติดตามบ้านหนังสืออัจฉริยะ บ้านใหม่ห้วยกนทา ตำบลคูเมือง อำเภอหนองบัวแดง วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖
เข้าชม : [411]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>


 
ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 


นางสาวนลิน พรมเมืองเก่า
บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองบัวแดง
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   บุญรอด แสงสว่าง