[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

เรื่องเด่นวันนี้ : ทั้งหมด
  
14 / มี.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นั่งที่นี่อ่านฟรี/Wifi Free/กาแฟฟรี
ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองบัวแดง
เข้าชม : [419]
15 / ส.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองบัวแดง
ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองบัวแดง เข้าร่วมถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๕๖ ณ ที่ว่าการอำเภอหนองบัวแดง วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖
เข้าชม : [820]
13 / ส.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองบัวแดง
ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองบัวแดง เข้าร่วมมหกรรมกีฬา กศน.เกมส์ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๗-๘ สิงหาคม ๒๕๕๖
เข้าชม : [843]
29 / ก.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองบัวแดง
เจ้าหน้าที่ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองบัวแดง มอบป้ายโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะให้คณะครู กศน.อำเภอหนองบัวแดง และนิเทศติดตามโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เข้าชม : [1376]
29 / ก.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองบัวแดง
เจ้าหน้าที่ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองบัวแดง จัดเตรียมเอกสารและสถานที่สำหรับเข้ารับการประเมิน วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เข้าชม : [1046]
29 / ก.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองบัวแดง
ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองบัวแดง เข้าร่วมโครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณวัดเต่า ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง
เข้าชม : [561]
29 / ก.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองบัวแดง
ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองบัวแดง เข้าร่วมปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.อำเภอหนองบัวแดง ณ ห้องประชุมอำเภอหนองบัวแดง วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖
เข้าชม : [304]
29 / ก.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองบัวแดง
นายชาญวิทย์ ทับสุวรรณ นิเทศติดตามบ้านหนังสืออัจฉริยะ บ้านใหม่ห้วยกนทา ตำบลคูเมือง อำเภอหนองบัวแดง วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖
เข้าชม : [279]
29 / ก.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองบัวแดง
ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองบัวแดงเข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน บัญชี และพัสดุ ณ ห้องประชุมสำักงาน กศน.จังหวัด วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖
เข้าชม : [271]
25 / มี.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองบัวแดง
นายธนานุวัจน์ พงษ์เดชาตระกูล ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะและโครงการประกวดโครงงานและนวัตกรรม ปี 2556 ณ กศน.อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ วันที่ 20 มีนาคม 2556
เข้าชม : [519]
15 / ม.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองบัวแดง
เจ้าหน้าที่ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองบัวแดง เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้สู่ห้องสมุดประชาชน ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมตาดโตน สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ
เข้าชม : [444]
3 / พ.ค. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเว็บไซต์ห้องสมุด
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเว็บไซต์ห้องสมุด
เข้าชม : [530]
3 / พ.ค. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครอบครัวรักการอ่าน
ครอบครัวรักการอ่าน
เข้าชม : [586]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>


 
ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 


นางสาวรุ่งทิวา  บุตรศรี
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองบัวแดง
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   บุญรอด แสงสว่าง