เนื้อหา : กิจกรรมห้องสมุด
หมวดหมู่ : ห้องสมุดเคลื่อนที่
หัวข้อเรื่อง : กิจกรรมวันเด็กปี2560

อังคาร ที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560


 

เข้าชม : 897


ห้องสมุดเคลื่อนที่ 5 อันดับล่าสุด

      เข้ารับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา 4 / ก.ค. / 2565
      โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านหนองหอย 11 / ม.ค. / 2564
      กิจกรรมวันเด็กปี2560 14 / มี.ค. / 2560
      นิทรรศการห้องสมุดประชาชน 14 / มี.ค. / 2560
      บริการคือหัวใจของเรา 14 / มี.ค. / 2560