[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 


เนื้อหา : เรื่องเด่นวันนี้
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อเรื่อง : ครอบครัวรักการอ่าน

อังคาร ที่ 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2554


ครอบครัวรักการอ่าน

ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ  ได้จัดโครงการครอบครัวรักการอ่าน ตามโครงการพัฒนาห้องสมุดให้เป็น"ห้องสมุด 3 ดี" และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2554 เพื่อส่งเสริมและสร้างนิสัยรักการอ่านภายในครอบครัว โดยมีการจัดหาสื่อที่เหมาะสมกับวัย เพศ อายุ และความต้องการและสนใจของผู้ใช้บริการ มีการหมุนเวียนสื่อ โดยปีงบประมาณ 2554 นี้ มีการนำร่องตำบลละ 10 ครอบครัว คุณสมบัติผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการต้องสมัครใจ ครอบครัวมีความพร้อม และมีประชากรในครอบครัวไม่น้อยกว่า 5 คน จากการดำเนินงานมีครอบครัวที่สนใจเข้าร่วมอีกมากและมีความพึงพอใจและอยากให้มีการขยายผลเพิ่มมากขึ้นเข้าชม : 618


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      2 เมษายน วันรักการอ่าน 2 / เม.ย. / 2557
      ห้องสมุดประชาชนอำเภอภักดีชุมพล จัดโครงการส่งเสริมการอ่านร่วมกับจังหวัดเคลื่อนที่ 24 / มิ.ย. / 2556
      โครงการส่งเสริมการอ่านนำพาสู่อาเซียน 5 / มี.ค. / 2556
      คุณของ \"สติ\" 13 / ก.พ. / 2556
      ห้องสมุดประชาชนอำเภอภักดีชุมพล ทำกิจกรรม 5 ส 22 / ม.ค. / 2556