[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 


เนื้อหา : เรื่องเด่นวันนี้
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อเรื่อง : วันโคนมแห่งชาติ

ศุกร์ ที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ.2556


 

วันโคนมแห่งชาติ (17 มกราคม)

วันโคนมแห่งชาติ

 

คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 17 มกราคมของทุกปี เป็น “วันโคนมแห่งชาติ” ซึ่งองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ได้ถือเป็นประเพณีสืบต่อกันมา ให้มีการจัดงาน “เทศกาลโคนมแห่งชาติ” ณ อ.ส.ค.สำนักงานใหญ่(บริเวณเชิงเขาตาแป้น) อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  ที่ได้พระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนมให้แก่ปวงชนชาวไทย และเพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคนมให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ วันโคนมแห่งชาติ

การจัด งาน วันโคนมแห่งชาติ” เพื่อประชาสัมพันธ์อาชีพการเลี้ยงโคนมและอุตสาหกรรมโคนมของประเทศตลอดจนเป็นเวทีในการพบปะแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีการเลี้ยง การผลิตระหว่างเกษตรกรและเป็นเวทีในการแสดงความก้าวหน้าเกี่ยวกับวิทยาการด้านการเลี้ยงโคนมและอุตสาหกรรมโคนมของประเทศ อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ไปสู่เกษตรกรอีกด้วย

วันโคนมแห่งชาติ

กิจกรรมใน วันโคนมแห่งชาติ

มีกิจกรรมที่น่าสนใจจำนวนมาก อาทิ การประกวดโคนมประเภทต่าง ๆ การจัดนิทรรศการ เกี่ยวกับวิทยาการก้าวหน้าในการเลี้ยงโคนมและพัฒนาอุตสาหกรรมนมไทยในรูปแบบทันสมัย การจัดสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมโคนมไทย ฯลฯ

 เข้าชม : 1191


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      2 เมษายน วันรักการอ่าน 2 / เม.ย. / 2557
      ห้องสมุดประชาชนอำเภอภักดีชุมพล จัดโครงการส่งเสริมการอ่านร่วมกับจังหวัดเคลื่อนที่ 24 / มิ.ย. / 2556
      โครงการส่งเสริมการอ่านนำพาสู่อาเซียน 5 / มี.ค. / 2556
      คุณของ \"สติ\" 13 / ก.พ. / 2556
      ห้องสมุดประชาชนอำเภอภักดีชุมพล ทำกิจกรรม 5 ส 22 / ม.ค. / 2556