[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 


ระเบียบการใช้ห้องสมุด

1.กำหนดการเปิด - ปิดห้องสมุด วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 18.00 น.

2.หนังสือและสิ่งพิมพ์ที่ยืมออกนอกห้องสมุด ได้แก่ หนังสือตำรา วารสาร หนังสือพิมพ์ ส่วนหนังสือหายากและหนังสืออ้างอิงเช่น พจนานุกรม สารานุกรมและหนังสืออื่น ๆ ที่ห้องสมุดระบุห้ามยืม

3.ยืมหนังสือได้คนละ 4 เล่ม เป็นเวลา 7 วัน 

4.หนังสือประเภทวารสาร จุลสาร และหนังสือสงวนให้ยืมออกได้ คนละ 2 เล่ม เป็นเวลา 1 วัน และต้องนำส่ง

ก่อน 10.00 น. ในวันรุ่งขึ้น

 


ข้อปฏิบัติในการใช้ห้องสมุด

1.ผู้ใช้ห้องสมุดต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย

 2.ห้ามนำกระเป๋า อาหาร เครื่องดื่ม เข้าไปในห้องสมุด

 3.ห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณห้องอ่านหนังสือ

 4.การตัดฉีกหนังสือ วารสาร ของห้องสมุด ผู้กระทำผิดจะได้รับโทษสถานหนัก

 5.ผู้ใช้ห้องสมุดจะต้องไม่นำหนังสือออกจากห้องสมุดโดยมิได้ยืมตามระเบียบ

 6.กรณีบัตรหายและทำบัตรใหม่จะต้องเสียค่าปรับคนละ 10 บาท พร้อมรูปใหม่ 1 ใบ

 7.ห้ามนำบัตรห้องสมุด ที่ไม่ใช่ของตนเองมายืมหนังสือ

8.กรณีที่กำหนดส่งหนังสือวันศุกร์ ถ้าไม่ส่งในวันศุกร์แล้วนำมาส่งวันจันทร์ จะเสียค่าปรับทั้งหมด 3 วัน วันละ 1 บาท

ระเบียบการใช้เครื่องเล่น VCD และ TV

ใช้สำหรับรับชมรายการที่มีประโยชน์ ความรู้ เช่น สารคดี ประวัติศาสตร์ หรือสื่อที่เกี่ยวกับการศึกษา

ไม่รับชมภาพยนตร์ ฟังเพลง หรือเล่นเกมส์

 

ระเบียบการใช้อินเตอร์เน็ต

1.ควรใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวกับการเรียน
2.ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เป็นความรู้เพิ่มเติมที่ตนเองต้องการศึกษา

**** ห้ามเล่นแชท , เล่นเกมส์ , เว็บไซต์ที่สื่อในทางไม่ดี ****

 

 เข้าชม : 1307