เนื้อหา : กิจกรรมห้องสมุด
หมวดหมู่ : ห้องสมุดเคลื่อนที่
หัวข้อเรื่อง : ห้องสมุดประชาชนอำเภอภักดีชุมพล ร่วมจัดบ้านหนังสืออัจฉริยะงานเจ้าพ่อพญาแล จังหวัดชัยภูมิ

พุธ ที่ 16 เดือน มกราคม พ.ศ.2556


 

 


เข้าชม : 1135


ห้องสมุดเคลื่อนที่ 5 อันดับล่าสุด

      ห้องสมุดประชาชนอำเภอภักดีชุมพล ร่วมจัดบ้านหนังสืออัจฉริยะงานเจ้าพ่อพญาแล จังหวัดชัยภูมิ 16 / ม.ค. / 2556
      บริการบ้านหนังสืออัจฉริยะ ณ จุดตรวจบ้านวังใหญ่ ตำบลวังทอง ในการรักษาความปลอดภัยช่วงวันหยุดราชการต่อเนื่อง เนื่องด้วยเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๖ 2 / ม.ค. / 2556
      ทดสอบครั้งที่ 2 เพื่อยืนยัน 31 / มี.ค. / 2551