[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 


เนื้อหา : เรื่องเด่นวันนี้
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อเรื่อง : โครงการ ห้องสมุดเครือข่าย

อาทิตย์ ที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2555


   โครงการห้องสมุดเครือข่าย หนึ่งตำบล หนึ่ง แห่ง
  
       เนื่องด้วยห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองบัวระเหว มีนโยบายพัฒนาการศึกษาตามอัธยาศัย และเพิ่มแหล่งเรียนรู้ให้แก่ชุมชน จึงได้จัดทำโครงการ “ ห้องสมุดเครือข่าย 1 ตำบล 1 แห่ง” ขึ้นมาเพื่อสนองความต้องการทางการศึกษาเรียนรู้ที่กว้างขึ้น ให้แก่ชุมชน ของทุกตำบลในอำเภอหนองบัวระเหว ทั้งนี้ทางห้องสมุดประสบปัญหามีงบประมาณที่ไม่เพียงพอ แต่ทางเราจะไม่เอาปัญหาเรื่องงบประมาณนี้มาเพื่อหยุดโครงการที่จะมอบให้แก่สังคมเรา ต่อไป อำเภอหนองบัวระเหวมีอยู่ 5 ตำบล ได้แก่ 1.ตำบลหนองบัวระเหว 2.ตำบลโสกปลาดุก 3.ตำบลโคกสะอาด 4.ตำบลวังตะเฆ่ 5.ตำบลห้วยแย้ ทางห้องสมุดจะดำเนินการเป็นที่แรกคือ ห้องสมุดเครือข่าย ของตำบลหนองบัวระเหว สถานที่ตั้ง โรงเรียนบ้านปากค่ายช่องแมว ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ต.หนองบัวระเหว อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ   เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่บริหารจัดการบนความขาดแคลนงบประมาณ ขาดแคลนครู ต้องจัดการเรียนการสอนแบบคละชั้น เปิดทำการสอน อนุบาล 1- ป.6 มีนักเรียนทั้งหมด 45 คน มีครูประจำการ 4 คน...ขาดแคลนห้องสมุดที่ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนและหมู่บ้านใช้ร่วมกันในพื้นที่รับผิดชอบของโรงเรียน....แต่ทั้งนี้ได้มีหน่วยงานผู้ใจดีคือ ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองบัวระเหวสังกัด กศน..อำเภอหนองบัวระเหวได้ระดมทุน และได้รับบริจาคจากผู้ใหญ่ใจดีหลายส่วน   เพื่อเป็นงบประมาณในการจัดซื้อ สื่อ คอมพิวเตอร์ หนังสือ ฯลฯ เข้าห้องสมุดและเพื่อเป็นทุนในโครงการ “อาหารกลางวันเพื่อน้องอิ่มท้ององ” ต่อไป 
         จึงขอวอนผู้ใหญ่ใจบุญ เชิญร่วมบริจาค 
 


 


 

ทางห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองบัวระเหว เราหางบประมาณเพื่อซื้อ สื่อการศึกษา และหนังสือ เข้าห้องสมุดแห่งนี้เพื่อทำเป็นห้องสมุดเครือข่ายเข้าชม : 786


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองบัวระเหว 19 / เม.ย. / 2561
      ฑีฆายุโก โหตุ มหาราชา 28 / พ.ย. / 2556
      ฑีฆายุโก โหตุ มหาราชา 28 / พ.ย. / 2556
      โครงบ้านหนังสืออัจฉริยะ 9 / เม.ย. / 2556
      โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ ปีงบประมาณ 2556 19 / ก.พ. / 2556


 

                                                                      

 

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   บุญรอด แสงสว่าง