[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

  

16 / ม.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลหนองบัวระเหว
แหล่งเรียนรู้ อำเภอหนองบัวระเหว
15 / ม.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
หนังสือใหม่หน้าอ่าน
หนังสือใหม่น่าอ่าน
15 / ม.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
หนังสือใหม่หน้าอ่าน
หนังสือใหม่น่าอ่าน
15 / ม.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดเครือข่ายอำเภอหนองบัวระเหว
เป็นห้องสมุดเครือข่ายภายในอำเภอหนองบัวระเหว 1 ตำบล1 แห่ง
22 / มิ.ย. / 2555 : ข่าวเด่น
งานกีฬาที่ห้องสมุดมีโอกาศมีส่วนร่วม
กิจกรรมใหม่ของห้องสมุด (ร่วมทำขวดแฟนซี บุหรี่แฟนซี่)
3 / พ.ค. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
3 / พ.ค. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภูมืปัญญาท้องถิ่น
3 / พ.ค. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แนะนำบุคลากร
แนะนำบุคลากร กศน.อำเภอบ้านเขว้า
11 / ก.พ. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บุคลากร
ห้องสมุดประชาชนหนองบัวระเหว
1 / ธ.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รู้จักเรา
รู้จักเรา
1 / ธ.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลสารสนเทศ
ข้อมูลสารสนเทศ
1 / ธ.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แหล่งเรียนรู้และเครือข่าย
แหล่งเรียนรู้และเครือข่าย
1 / ธ.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สถานที่สำคัญ
สถานที่สำคัญ
1 / ธ.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุด
ห้องสมุด
1 / ธ.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แนะนำมุมส่งเสริมการอ่าน
แนะนำมุมส่งเสริมการอ่าน
1 / ธ.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมน่าสนใจ
กิจกรรมน่าสนใจ
1 / ธ.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ระเบียบการใช้ห้องสมุด
ระเบียบการใช้ห้องสมุด
15 / ก.ย. / 2552 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>


 

                                                                      

 

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   บุญรอด แสงสว่าง