[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

แนะนำมุมส่งเสริมการอ่าน
 

มุมอาเซียน

 


มีหนังสือและวีซีดี เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน


 

มุมอินเตอร์เน็ต
มีบทบัญญัติ 10 ประการ และมารยาทในการใช้อินเตอร์เน็ตที่เป็นสากล
ที่มีไว้เป็นข้อปฏิบัติและเป็นความรู้แก่ประชาชน
และมีบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสุงให้แก่ประชาชน

 

มุมข่าวประชาสัมพันธ์ 

มุมเด็ก

 มีทั้งหนังสือและสาระการเรียนรู้เกี่ยวกับเด็กไว้บริการ


 

มุมวารสาร และนิตยสาร
มีวารสารและนิตยสาร เข้าใหม่ทุกวัน ไว้บริการ


 


เข้าชม : 1777
 
 

                                                                      

 

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   บุญรอด แสงสว่าง