[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

เรื่องเด่นวันนี้ : ทั้งหมด
  
19 / เม.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองบัวระเหว
จัดนิทรรศการส่งเสริมการอ่าน 2 เมษา วันรักการอ่าน ประจำปี 2561
เข้าชม : [249]
28 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ฑีฆายุโก โหตุ มหาราชา
ฑีฆายุโก โหตุ มหาราชา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะครูและเจ้าหน้าที่ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองบัวระเหว
เข้าชม : [1719]
28 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ฑีฆายุโก โหตุ มหาราชา
ฑีฆายุโก โหตุ มหาราชา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะครูและเจ้าหน้าที่ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองบัวระเหว
เข้าชม : [3020]
9 / เม.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงบ้านหนังสืออัจฉริยะ
โครงบ้านหนังสืออัจฉริยะ
เข้าชม : [1546]
19 / ก.พ. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ ปีงบประมาณ 2556
โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ ปีงบประมาณ 2556
เข้าชม : [927]
19 / ก.พ. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ ปีงบประมาณ 2556
โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ ปีงบประมาณ 2556
เข้าชม : [658]
12 / ก.พ. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะนิเทศเข้าเยี่ยมกศน.อำเภอหนองบัวระเหว
คณะนิเทศเข้าเยี่ยมกศน.อำเภอหนองบัวระเหว
เข้าชม : [580]
15 / ม.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรม โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้สู่ห้องสมุดประชาชน
อบรมบรรณารักษ์ โครงโครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้สู่ห้องสมุดประชาชน
เข้าชม : [388]
15 / ม.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันเด็กแห่งชาติ ปี 2555
งานวันเด็กแห่งชาติ 2555
เข้าชม : [403]
11 / พ.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ ห้องสมุดเครือข่าย
รับบริจาค เพื่อจัดซื้อสื่อ และหังสือเข้าห้องสมุดเครือข่าย หนึ่งตำบล หนึ่งแห่ง
เข้าชม : [779]
9 / ต.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ปรับปรุงห้องสมุดใหม่ ล่าสุด
ปรับปรุงห้องสมุดใหม่ ล่าสุด
เข้าชม : [693]
5 / ต.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การถวายพระราชสมัญญา พระมารดาแห่งไหมไทย
การถวายพระราชสมัญญา พระมารดาแห่งไหมไทย
เข้าชม : [1059]
20 / ก.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงาน โครงการ ปลูกการอาน สานปัญญา 2 เมษา รักการอ่าน ประจำเดือน กันยายน
รายงาน โครงการ ปลูกการอาน สานปัญญา 2 เมษา รักการอ่าน ประจำเดือน กันยายน
เข้าชม : [14726]
21 / ส.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันแม่ 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ
วันแม่ 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ ห้องสมุดประชาชน อำเภอหนองบัวระเหว
เข้าชม : [18279]
20 / ส.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
12 สิงหา มหาราชินี
12 สิงหา มหาราชินี ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองบัวะเหว
เข้าชม : [396]
18 / ก.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบรายงานกิจกรรม “ปลูก การอ่าน สานปัญญา 2 เมษา รักการอ่าน”
แบบรายงานกิจกรรม “ปลูก การอ่าน สานปัญญา 2 เมษา รักการอ่าน” ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองบัวระเหวศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ
เข้าชม : [15447]