[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

ระเบียบการใช้ห้องสมุด

    1.ผู้มีสิทธิ์ยืมหนังสือได้แก่สมาชิกเจ้าของบัตรเท่านั้น

   2. ยืมหนังสือได้ครั้งละ  4 เล่ม กำหนดส่ง  7 วัน

    3. ยืมCD-ROM ได้ครั้งละ 2 ม้วนกำหนดส่ง 7 วัน

    4. ให้ยืมหนังสือและสื่อรวมกันได้ไม่เกิน 4 ชิ้น

    5. ส่งหนังสือและสื่อ ช้าเกิน กำหนด ปรับวัน

    6. หนังสืออ้างอิงหรือวารสารใหม่ยืมถ่ายเอกสารได้

         โดยกำหนดส่งภายใน 1 วัน

การสมัครเป็นสมาชิก

การสมัครเป็นสมาชิกห้องสมุดต้องมีเอกสารดังนี้

1.บัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้าน

2.  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน  1 รูป

3. ใบสมัคร

ฟรี ค่าสมัคร

  

 


                           

                    

 เข้าชม : 1469
 
 
ห้องสมุดประชาชนอำเภอซับใหญ่ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตั้งอยู่ ข้างสถานีตำรวจภูธรอำเภอซับใหญ่ 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   บุญรอด แสงสว่าง