[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

  

  

5 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลโคกมั่งงอย
คณะครู กศน.ตำบลโคกมั่งงอย เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ หอประชุมอำเภอคอนสวรรค์ สำหรับบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีข้าราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประชาชน เข้าร่วมนำพวงมาลาดอกไม้พานพุ่ม มาถวายราชสักการ
4 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะครู กศน.ตำบลห้วยไร่ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา
คณะครู กศน.ตำบลห้วยไร่ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2556 ณ หอประชุมอำเภอคอนสววรค์ โดยมีหน่วยงานราชการต่างๆ เข้าร่วมจำนวนมาก
4 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บ้านหนังสืออัจฉริยะ กศน.ตำบลยางหวาย
บ้านหนังสืออัจฉริยะ กศน.ตำบลยางหวาย
4 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลหนองขามแหล่งเรียนรู้ราคาถูก
กศน.ตำบลหนองขามแหล่งเรียนรู้ราคาถูกเปิดบริการให้ประชาชนมาใช้บริการและเป็นแหล่งเรียนรู้ราคาถูกเรียนได้ตลอดชีวิต
4 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
กศน.ตำบลช่องสามหมอ ตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ได้ส่งบุคลากรร่วมงาน “สุดยอดการเรียนภาษาและคิดวิเคราะห์”
4 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลศรีสำราญร่วมโครงการรณรงค์ฉีดวัดซีน ป้องกันโรคพิษสุนัข และคุมกำเนิด สุนัข-แมว ทุกหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
กศน.ตำบลศรีสำราญ ได้ร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์ฉีดวัดซีน ป้องกันโรคพิษสุนัข โดยมี นายประสิทธิ์ ทองกรณ์ เป็นประธาน
4 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านโสกออกนิเทศติดตามหมู่บ้านอัจฉริยะ
มอบหนังสือพร้อม โต๊ะเก้าอี้
4 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลหนองขาม
กศน.ตำบลหนองขามประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา
4 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ห้องสมุดประชาชนอำเภอคอนสวรรค์ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับประชาชนและผู้มาใช้บริการห้องสมุดประชาชน
4 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมปลูกป่ากับ อบต.คอนสวรรค์
ร่วมปลูกป่ากับ อบต.คอนสวรรค์ ในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖ ณ หนองพระโดยมีท่าน ส.ส.นายแพทย์สุรวิทย์ คนสมบูรณ์เป็นประธานในพิธี
4 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมงานอนาคตเศรษฐกิจไทยภายใต้ประชาคมอาเซียน
คณะครูกศน.ตำบลหนองขามร่วมงานอนาคตเศรษฐกิจไทยภายใต้ประชาคมอาเซียน ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ
4 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลโนนสะอาด อำเภอคอนสวรรค์ร่วมพิธีวันปิยะมหาราช ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอคอนสวรรค์
กศน.อำเภอคอนสวรรค์ร่วมพิธีวันปิยะมหาราช ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอคอนสวรรค์
17 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลคอนสวรรค์ร่วมรับมอบถุงยังชีพพระราชทาน
กศน.ตำบลคอนสวรรค์ร่วมรับมอบถุงยังชีพพระราชทานจากผู้แทนพระองค์ ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยชาวบ้านตำบลคอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิรับมอบและส่งมอบต่อให้ ปลัด อบต.
11 / ก.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สร้างขวัญและกำลังใจให้กับนายก อบต.คอนสวรรค์
ในโอกาสที่นายก อบต.คอนสวรรค์ นายจันทร์ ดวงมณี เกษียณอายุราชการ กศน.ตำบลคอนสวรรค์จึงได้มอบของที่ระลึกเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนายก อบต.คอนสวรรค์โดยมีนายอำเภอคอนสวรรค์และ ปลัดอาวุโสฯร่วมแสดงความยินดี
11 / ก.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลคอนสวรรค์รับมอบเกียติบัตรกับเครือข่าย
กศน.ตำบลคอนสวรรค์รับมอบเกียติบัตรกับเครือข่าย องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ในการร่วมจัดกิจกรรมทุกอย่างด้วยดีตลอดมาโดยนายอำเภอคอนสวรรค์เป็นผู้มอบและมีหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
10 / ก.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
กศน.ตำบลช่องสามหมอร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพวิถีไทย(ฮูร่าฮูป)ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลช่องสามหมอ
22 / ส.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลช่องสามหมอจัดโครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
กศน.ตำบลช่องสามหมอ สังกัด ศูนย์การศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคอนสวรรค์
20 / ส.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลคอนสวรรค์จัดโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ปี2556
กศน.ตำบลคอนสวรรค์ไดรับนโยบายให้จัดโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับกลุุ่มเป้าหมายบ้านโนนโพธิ์ ม.6 ประจำปี2556
26 / มิ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลศรีสำราญ
กศน.ตำบลศรีสำราญ นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาอ่าวคุ้งกะเบน จังหวัดจันทบุรี กับคณะครู นักศึกษา กศน.อำเภอคอนสวรรค์
31 / พ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการคืนป่าสู่ธรรมชาติ
กศน.ตำบลเข้าร่วมกิจกรรมโครงการคืนป่าสู่ธรรมชาติร่วมกับ อบต.ศรีสำราญ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/4 ->
<< 1 2 3 4 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบเเละการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคอนสวรรค์ 
133 ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 36140 
โทร.044-848035 โทรสาร  044-848035 Website : http://chaiyaphum.nfe.go.th/1003
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05