[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

  

  

29 / พ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการคุณธรรมนำชีวิต ระดับประถมศึกษา 2/2566
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอคอนสวรรค์จัดโครงการคุณธรรมนำชีวิต ระดับประถมศึกษา 2/2566 ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566
29 / พ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฐมนิเทศนักศึกษา 2/2566
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอคอนสวรรค์จัดปฐมนิเทศนักศึกษาประจำภาคเรียนที่2/2566 โดยมีนางยุพา ประยูรหาร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอคอนสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอคอนสวรรค์และคณะออกนิเทศ ติดตามกิจกรรมพร้อมให้กำลังใจในการปฏิบัติงาน มีกิจกรรมปฐมนิเท
4 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การแข่งขัน กีฬา กศน.ชัยภูมิเกมส์ 60
กศน.อำเภอคอนสวรรค์ โดยการนำของ ท่าน ผอ.ยุพา ประยุรหาญ นำคณะครู กศน.อำเภอคอนสวรรค์ ทั้ง 9 ตำบลร่วมการแข่งขันกีฬา กศน.ชัยภูมิเกมส์ 60 ณ สนามสถานการพละศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ ในวันที่ 22 ก.ค.2560 ที่ผ่าน บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน ทั้งผู้เข้าแข่งขัน และกอง
29 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทย
โครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทย โดยนางยุพา ประยูรหาญ ขยายผลสร้างความรักและความสามัคคี รักประเทศชาติผืนแผ่นดินไทยชั่วลูกหลาน ฟังอย่างตั้งใจมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับภูมิปัญญา ที่สุดคือน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใส่เกล้าใส่ก
29 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
กศน.ตำบลห้วยไร่ จัดกิจกรรมเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท กศน.อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
28 / ส.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พัฒนา กศน.ตำบลคอนสวรรค์
พัฒนา กศน.ตำบลคอนสวรรค์ ภาคเรียนที่ 1-2558 สนับสนุนโดย องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
3 / ก.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลคอนสวรรค์ ร่วมอบรมพัฒนาครู กศน. จาก ETV
กศน.ตำบลคอนสวรรค์ ร่วมอบรมพัฒนาครู กศน. จาก ETV ระหว่าง มิ.ย.-ก.ค. 2558 ณห้องประชุม กศน.คอนสวรรค์
2 / ก.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลคอนสวรรค์ร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
กศน.ตำบลคอนสวรรค์นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ในวันทีุ่ 8 มิถุนายน 2558 ณ อบต.โนนสะอาด
29 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลคอนสวรรค์ ดำเนินการปิดป้ายประชาสัมพันธ์
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557 คณะครู กศน.ตำบลคอนสวรรค์ ดำเนินการปิดป้ายประชาสัมพันธ์ ค่านิยม 12 ประการ ตามนโยบาย คสช.
16 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลคอนสวรรค์ประชุมบุคลากร
กศน.ตำบลคอนสวรรค์ประชุมบุคลากร ในวันที่ 11 กันยายน 2557 ณ กศน.ตำบลคอนสวรรค์
24 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอคอนสวรรค์ ร่วมงานแผนปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนเพื่อสร้างความสุขที่ยั่งยืน คปป อ.คอนสวรรค์ จังหวัดชัภูมิ
กศน.อำเภอคอนสวรรค์ ร่วมงานแผนปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนเพื่อสร้างความสุขที่ยั่งยืน คปป อ.คอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ณ โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา ตำบลโนนสะอาด จังหวัดชัยภูมิ
17 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลคอนสวรรค์หมุนเวียนสื่อให้กับ รพ.สต.
กศน.ตำบลคอนสวรรค์หมุนเวียนสื่อให้กับ รพ.สต.เพื่อให้ผู้มาใช้บริการ รพ.สต.คอนสวรรค์รักการอ่านมากขึ้น
13 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลช่องสามหมอร่วมออกหน่วยจัดกิจกรรม อบต.สัญจร
กศน.ตำบลช่องสามหมอสังกัด กศน.อำเภอคอนสวรรค์ ได้ออกหน่วย อบต.สัญจร
13 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมร่วมภาเครือข่าย
นายสุเมธ แซวจันทึก หัวหน้า กศน.ตำบลศรีสำราญ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการชุดปฏิบัติการตำบล การแก้ไขปัญหาความยากจน
12 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลคอนสวรรค์ประชุมร่วมกับเครือข่าย
กศน.ตำบลคอนสวรรค์ประชุมร่วมกับเครือข่าย อบต.คอนสวรรค์เพื่อเสนอโครงการพัฒนา กศน.ตำบล ต่อสภา อบต.คอนสวรรค์
12 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมครู กศน.ตำบลคอนสวรรค์
กศน.ตำบลคอนสวรรค์ประชุมบุคลากร ณ กศน.ตำบลคอนสวรรค์เพื่อหารือโครงการ/กิจกรรมต่างๆ
11 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลศรีสำราญ ประชุมบุคลากร
กศน.ตำบลศรีสำราญจัดประชุมบุคลากร เพื่อวางแนวทางการปฏิบัตงาน
9 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
กศน.ตำบลช่องสามหมอ ได้ร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ กับทางอำเภอคอนสวรรค์ได้ได้ร่วมจุดเทียนชัยกับ ภาคีเครือข่าย อบต.ช่องสามหมอ
8 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลคอนสวรรค์ เขตเทศบาลคอนสวรรค์
กลุ่มอาชีพ อบรมโครงการเศรฐกิจพอเพียง
5 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู กศน.ตำบลห้วยไร่ เข้าอบรมโครงการพัฒนา \"การบริหารจัดการข้อมูลลงเว็บไซต์\"
ครู กศน.ตำบลห้วยไร่ เข้าอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร \"การบริหารจัดการข้อมูลลงบนเว็บไซต์\" วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุมนกเป็ดน้ำ กศน.อำเภอคอนสวรรค์

กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 ->
<< 1 2 3 4 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบเเละการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคอนสวรรค์ 
133 ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 36140 
โทร.044-848035 โทรสาร  044-848035 Website : http://chaiyaphum.nfe.go.th/1003
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05