[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
 


 
กศน.ตำบลโคกมั่งงอย


ที่ตั้ง

กศน.ตำบลโคกมั่งงอย ตั้งบ้านหนองโน หมู่ 12 ต.โคกมั่งงอย อ.คอนสวรรค์ จ. ชัยภูมิ 36140

กศน.ตำบลโคกมั่งงอย ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอคอนสวรรค์ ระยะห่างจากอำเภอ ประมาณ 3.3 กิโลเมตร อยู่ริมทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2054 สายบ้านลาดใหญ่ ช่องสามหมอ และถนน รพช. สายไทรงาม –หนองแดงน้อย โดยมีอาณาเขตติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบล ใกล้เคียง ดังนี้

ทิศเหนือ

ติดต่อกับ ตำบลช่องสามหมอ ตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

ทิศใต้

ติดต่อกับ ตำบลคอนสวรรค์ ตำบลบ้านโสก อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

ทิศตะวันออก

ติดต่อกับ ตำบลศรีสำราญ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

ทิศตะวันตก

ติดต่อกับ ตำบลบ้านโสก ตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไป

     สภาพพื้นที่ทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย มีสภาพเนื้อที่เป็นที่ราบสูงทางทิศตะวันตกแล้วค่อย ๆ ลาดต่ำลงมาทางตอนกลางของตำบล ทิศตะวันออกเป็นที่ราบลุ่ม ซึ่งมีพื้นที่ติดกับเขตตำบลอื่น


ข้อมูลหมู่บ้าน

จำนวนครัวเรือนของจำนวนประชากร
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,486 ครัวเรือน
จำนวนประชากรทั้งหมด 6,872 คน
ชาย 3,424 คน
หญิง 3,448 คน


บุคลากรประจำ กศน.ตำบล
 

         1. นางสายสุดา   แซวจันทึก          ตำแหน่ง หัวหน้า กศน.ตำบล
             2. นางสาวเนตรนภา  ทวีทรัพย์       ตำแหน่ง ครู กศน.
             3. นางสาวกันยารัตน์  ด้วงกลาง      ตำแหน่ง ครู ศรช.
             4. นายภาณุวัฒน์  ด้วงกลาง         ตำแหน่ง  ครู ศรช.
เข้าชม : 2492
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบเเละการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคอนสวรรค์ 
133 ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 36140 
โทร.044-848035 โทรสาร  044-848035 Website : http://chaiyaphum.nfe.go.th/1003
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05