[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

14 / ม.ค. / 2557 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
การพัฒนาระบบภาคีเครือข่ายสถานศึกษา
การพัฒนาระบบภาคีเครือข่าย ภาคีเครือข่าย หมายถึง กลุ่���บุคคล องค์กรที่มีเป้าหมายร่วมกัน มารวมตัวกันด้วยความสมัครใจ เพื่อทำกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมาย (ร่วมคิด / วางแผน ร่วมทำ ร่วมประเมินผล) โดยมีความสัมพันธ์แนวราบ มีความ
9 / ม.ค. / 2557 : ทดสอบหมวดหมู่
คุรุสภากับสถาบันผลิตครู
แนวทางการพัฒนาคุรุสภาและครูของประธานกรรมการคุรุสภา 2 ประการคือคุรุสภาต้องเป็นสถาบันที่เป็นเลิศ และสถาบันผลิตครูต้องเป็นเลิศ
9 / ก.ย. / 2556 : ทดสอบหมวดหมู่
ทัศนคติของคนต่างชาติมองการทำงานของคนไทย....
เราคว้าตัวฝรั่งมาทั้งหมด 12 คน ซึ่งแต่ละคนโชกโชนกับการทำงานในแวดวงคนไทยไม่ต่ำกว่า 10 ปี เมื่อถามว่าพวกเค้ามีความเห็นอย่างไรกับการทำงานแบบไทยๆ เราก็ได้คำตอบว่า:
31 / ม.ค. / 2556 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ระบบประกันคุณภาพการศึกษายังไร้ผล แนะสมศ.-สทศ.ตั้งเวลาปิดตัวเอง
ที่มา : เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 11 ม.ค. 2556 (กรอบบ่าย)
31 / ม.ค. / 2556 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
\"ถึงเวลายุบ สมศ. ได้แล้วหรือยัง ?\"
บทวิเคราะห์ ถึงเวลายุบ สมศ. ได้แล้วหรือยัง ? รศ.ดร.บุญมี พันธุ์ไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
18 / ต.ค. / 2555 : ศูนย์การเรียนชุมชน
มุม อาเซียน
กศน.ตำบลหนองบัวใหญ่ จัดทำมุมอาเซียนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ เรื่อง อาเซียน ของตำบลหนองบัวใหญ่ สามารถเข้ามาใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ในวันเวลาราชการ
30 / ก.ค. / 2554 : ทดสอบหมวดหมู่
ชมรมผู้สูงอายุ
ทุกวันอังคารแรกของเดือน ชมรมผู้สูงอายุจะมาจัดกิจกรรมที่ กศน.ตำบลหนองบัวใหญ่เป็นประจำทุกเดือน เช่น มีการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาล และการออกกำลังกาย เป็นต้น

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>