[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

 
 

  

  

10 / ส.ค. / 2559 : ตามอัธยาศัย
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กศน.ตำบลตลาดแร้ง
คณะครู กศน.ตำบลตลาดแร้งร่วมส่งเสริมการอ่านให้กับประชาชนในชุมชนตำบลตลาดแร้ง
10 / ส.ค. / 2559 : กศน.ตำบลตลาดแร้ง
กิจกรรมการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 1/2559
กิจกรรมการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 1/2559
10 / ส.ค. / 2559 : กศน.ตำบลตลาดแร้ง
กิจกรรมการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 1/2559
กิจกรรมการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 1/2559
10 / ส.ค. / 2559 : กศน.ตำบลตลาดแร้ง
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ศรช.บ้านหนองจันทิ
10 / ส.ค. / 2559 : กศน.ตำบลตลาดแร้ง
กิจกกรมการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 1/2559
Li=\"[hkosov\'0yomb
10 / ส.ค. / 2559 : กศน.ตำบลตลาดแร้ง
กิจกรรมการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 1/2559
กศน.ตำบลตลาดแร้ง กศน.บ้านห้วยเหนือ ศรช.บ้านโนนเปลือย 16 ศรช.บ้านหัวสะพาน
10 / ส.ค. / 2559 : ทดสอบหมวดหมู่
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.อำเภอบ้านเขว้า
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.อำเภอบ้านเขว้า
10 / ส.ค. / 2559 : กศน.ตำบลตลาดแร้ง
โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ กศน.ตำบลตลาดแร้ง
โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ กศน.ตำบลตลาดแร้ง
10 / ส.ค. / 2559 : กศน.ตำบลตลาดแร้ง
โครงการบ้านหนังสือชุมชน ตำบลตลาดแร้ง
โครงการบ้านหนังสือชุมชน ตำบลตลาดแร้ง
10 / ส.ค. / 2559 : กศน.ตำบลตลาดแร้ง
โครงการบรรณสัญจร กศน.ตำบลตลาดแร้ง
โครงการบรรณสัญจร กศน.ตำบลตลาดแร้ง
10 / ส.ค. / 2559 : กศน.ตำบลตลาดแร้ง
กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
10 / ส.ค. / 2559 : กศน.ตำบลตลาดแร้ง
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ศรช.บ้านกุดไผ่
ประจำภาคเรียนที่ 1/2559
10 / ส.ค. / 2559 : กศน.ตำบลตลาดแร้ง
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน ศรช.บ้านดอนไฮ ประจำภาคเรียนที่ 1/2559
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน ศรช.บ้านดอนไฮ ประจำภาคเรียนที่ 1/2559
23 / มี.ค. / 2559 : กศน.ตำบลโนนแดง
โครงการ\"บ้านหนังสืออัจฉริยะ\" กศน.ตำบลโนนแดง
โครงการ\"บ้านหนังสืออัจฉริยะ\" กศน.ตำบลโนนแดง เป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกระบวนการทักษะการอ่าน
23 / มี.ค. / 2559 : กศน.ตำบลโนนแดง
กิจกรรมการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ ครูศรช. กศน.ตำบลโนนแดง
กิจกรรมการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ ครูศรช. กศน.ตำบลโนนแดง
23 / มี.ค. / 2559 : กศน.ตำบลโนนแดง
บ้านหนังสืออัจฉริยะ
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านตำบลโนนแดง
22 / มี.ค. / 2559 : กศน.ตำบลโนนแดง
ภาพกิจกรรมปลูกป่า
ปลูกต้นไม้ ณ ที่สาธารณะ
22 / มี.ค. / 2559 : กศน.ตำบลโนนแดง
จัดการเรียนการสอน กศน.ตำบลโนนแดง
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยวิธีการพบกลุ่ม ศูนย์การเรียน กศน. ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
22 / มี.ค. / 2559 : กศน.ตำบลตลาดแร้ง
การจัดการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘
ครู ศรช.ตำบลตลาดแร้ง
22 / มี.ค. / 2559 : กศน.ตำบลตลาดแร้ง
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ตำบลตลาดแร้ง
ตำบลตลาดแร้ง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้แก่ประชาชนในพื้นที่

กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 ->
<< 1 2 3 4 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
480 ม.1 ถนนโคทองพัฒนา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 36170
โทร 044-891341
อีเมล์ : Nfebankhwao@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05