[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

                 กศน.ตำบลโคกเริงรย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์

  
 

คณะครู กศน.ตำบลโคกเริงรมย์ ร่วมกิจกรรมกับภาคีเครือข่าย

  

                      บุคลากรที่รับผิดชอบ

 ๑. นางวิไลเลิศ แสงทอง            หัวหน้า กศน.ตำบล
 ๒. นายสำเริง สุขกาย             ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน
 ๓. นางสาวชลธิชา อินทรกำแหง      ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน
 ๔. นายเพชรไพรวัลย์ ดานขุนทด     ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน
 ๕. นางสาวอาริสา แถวจัตุรัส         ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชนเข้าชม : 2122
 
 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบำเหน็จณรงค์
ตำบลบ้านชวน  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ  ๓๖๑๖๐
    โทรศัพท์  ๐-๔๔๑๒-๗๑๑๔  โทรสาร  ๐-๔๔๘๔-๒๙๘๗  
  ผู้รับผิดชอบ  นายอนุรักษ์  แดดจันทึก

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05