[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

5 / ก.ค. / 2561 : กิจกรรม กศน.
++Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer++
กศน.ตำบลโคกเพชรพัฒนา จัดโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 4-6 มิถุนายน 2561
1 / ก.ค. / 2561 : กิจกรรม กศน.
สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐
กศน.ตำบลโคกเพชรพัฒนา จัดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐
10 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าว กศน.ตำบลโคกเพชรพัฒนา พ.ย.๕๙
จดหมายข่าว กศน.ตำบลโคกเพชรพัฒนา ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙
31 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษากศน.ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(ICT)
กศน.ตำบลโคกเพชรพัฒนา จัดอบรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษากศน.ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(ICT) ณ ห้องประชุมอบต.ตำบลโคกเพชรพัฒนา วันที่ 28-29 ก.ค.59
30 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
**กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ ณ บ้านคลองบง หมู่ที่ 4**
25 ก.ค. 59 คณะครู กศน.ตำบลโคกเพชรพัฒนา ให้ความรู้ความเข้าใจประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ ณ บ้านคลองบง หมู่ที่ 4
30 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ ณ บ้านโคกพงาด หมู่ที่ 2
16 ก.ค. 59 คณะครู กศน.ตำบลโคกเพชรพัฒนา ให้ความรู้ความเข้าใจประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ ณ บ้านโคกพงาด หมู่ที่ 2
6 / ก.ค. / 2559 : ข่าวทั่วไป
กิจกรรม \"พลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย\"
กศน.ตำบลโคกเพชรพัฒนา จัดกิจกรรม พลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย
6 / ก.ค. / 2559 : กิจกรรม กศน.
จัดการเรียนการสอนวิชา เศรษฐกิจพอเพียง
กศน.ตำบลโคกเพชรพัฒนา จัดการเรียนการสอนวิชา เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิต แก่ผสกนิกรชาวไทย เพื่อสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนและมีรายได้หมุนเวียนในครอบครัว เพื่อความมีอยู่มีกินที่มั่นค
6 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ติดป้ายออกเสียงประชามติ <<<กศน.ตำบลโคกเพชรพัฒนา>>>
1 ก.ค. 59 คณะครู กศน.ตำบลโคกเพชรพัฒนา ร่วมติดป้ายออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ และประเด็นเพิ่มเติม ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559
17 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล โคกเพชรพัฒนา
กศน.ตำบลโคกเพชรพัฒนา จัดโครงการเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล ณ กศน.ตำบลโคกเพชรพัฒน อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ วันที่ 13 มิถุนายน 2559
22 / เม.ย. / 2559 : กิจกรรม กศน.
ปัจฉิมนิเทศ นศ.ตำบลโคกเพชรพัฒนา 10 มี.ค.59
กศน.ตำบลโคกเพชรพัฒนา อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ ประจำภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2558
22 / เม.ย. / 2559 : กิจกรรม กศน.
กศน.ตำบลโคกเพชรพัฒนา จัดโครงการอบรมการทำบัญชีครัวเรือน การใช้งานโปรแกรมบัญชีรายบุคคล SmartAcc
กศน.ตำบลโคกเพชรพัฒนา จัดโครงการอบรมการทำบัญชีครัวเรือน การใช้งานโปรแกรมบัญชีรายบุคคล SmartAcc ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
21 / เม.ย. / 2559 : กิจกรรม กศน.
โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ กศน.ตำบลโคกเพชรพัฒนา
กศน.ตำบลโคกเพชรพัฒนา จัดโครงการพบกลุ่มการเรียนการสอนผู้ไม่รู้หนังสือ ระหว่างวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ถึง วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
20 / เม.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าว กศน.ตำบลโคกเพชรพัฒนา
จดหมายข่าว กศน.ตำบลโคกเพชรพัฒนา ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๙-ธันวาคม ๒๕๕๘
9 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน. ตำบลบ้านเพชร ร่วมทำบุญกับชุมชน
กศน. ตำบลบ้านเพชร ร่วมทำบุญกับชุมชน ในการตักบาตรเทโว ณ วัดบ้านเพชร
18 / ธ.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน. บ้านเพชร จัดกิจกรรมพบกลุ่มนักศึกษาระดับประถมศึกษา
กศน. บ้านเพชร จัดกิจกรรมพบกลุ่มนักศึกษาระดับประถมศึกษา
18 / ธ.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน. บ้านเพชร จัดกิจกรรมพบกลุ่มนักศึกษาระดับประถมศึกษา
กศน. บ้านเพชร จัดกิจกรรมพบกลุ่มนักศึกษาระดับประถมศึกษา
4 / ธ.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดับธงตราสัญลักษณ์ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ กศน.ตำบลบ้านเพชร
ระดับธงตราสัญลักษณ์ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ กศน.ตำบลบ้านเพชร
4 / ธ.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมพบกลุ่มระดับประถมศึกษา กศน. ตำบลบ้านเพชร
กศน. บ้านเพชร จัดกิจกรรมพบกลุ่มระดับประถมศึกษา
28 / พ.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านเพชร จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับตำบล
กศน.ตำบลบ้านเพชร จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับตำบล เพื่อนัดหมายและทำความเข้าใจการจัดกิจกรรมการเรียน

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>


 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบำเหน็จณรงค์
ตำบลบ้านชวน  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ  ๓๖๑๖๐
    โทรศัพท์  ๐-๔๔๑๒-๗๑๑๔  โทรสาร  ๐-๔๔๘๔-๒๙๘๗  
  ผู้รับผิดชอบ  นายอนุรักษ์  แดดจันทึก

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05