[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

ยินดีต้อนรับสู่ กศน.ตำบลโคกเพชรพัฒนา 
อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ

ข้อมูลตำบล

แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

งานตามยุทธศาสตร์และจุดเน้น

จดหมายข่าว

บุคลากร

เพจกศน.ตำบล

ข้อมูล กศน.ตำบล

 
 
 
 

 
 
 

                               โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรระยะสั้น (การประดิษฐเครื่องตัดท่อนมัน)

                               โครงการพัฒนาศักยภาพ น.ศ.ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)                          

                              จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น (กลุ่มสนใจ) วิชาการแปรรูปสมุนไพร รุ่นที่ 1 

                              กศน.ตำบลโคกเพชรพัฒนา จัดอบรมโครงการเสริมสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการ

                               กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ ณ บ้านคลองบง หมู่ที่ 4  

                               กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ ณ บ้านโคกพงาด หมู่ที่ 2  

                               กิจกรรม "พลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย" 

                               ศูนย์อาเซียนศึกษา กศน.ตำบลโคกเพชรพัฒนา 

                               ติดป้ายออกเสียงประชามติ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา
                               จัดกิจกรรมการเรียนการสอน วิชาเศรษฐกิจพอเพียง

                               เปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทษฏีใหม่ประจำตำบลโคกเพชรพัฒนา 

                               ข้อมูลสมัครเรียน กศน. คลิกเลย! 

                               สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙

                               งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

                               กศน.ตำบลโคกเพชรพัฒนา จัดโครงการอบรมการทำบัญชีครัวเรือน การใช้งานโปรแกรมบัญชีรายบุคคล SmartAcc

                               กศน.ตำบลโคกเพชรพัฒนา จัดโครงการพบกลุ่มการเรียนการสอนผู้ไม่รู้หนังสือ

                               กิจกรรมสอนบัญชีครัวเรือนที่บ้านปากจาบ

                               กิจกรรมอาเซียนศึกษา

                               มอบป้ายศูนย์การเรียนชุมชุน

                              โครงการบรรณสัญจรประจำปีงบประมาณ 2559
เข้าชม : 3049
 
 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบำเหน็จณรงค์
ตำบลบ้านชวน  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ  ๓๖๑๖๐
    โทรศัพท์  ๐-๔๔๑๒-๗๑๑๔  โทรสาร  ๐-๔๔๘๔-๒๙๘๗  
  ผู้รับผิดชอบ  นายอนุรักษ์  แดดจันทึก

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05