[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

                  กศน.ตำบลบ้านชวน

ตำบลบ้านชวน  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ


บุคลากร

๑.  นางสาวคำเพียร    คณะสุข                   ครูอาสาสมัคร กศน.
          ๒.  นางสาวพรทิพย์    เดชวัน                    หัวหน้า กศน.ตำบล
          ๓.  นายอนุรักษ์         แดดจันทึก               ครู กศน.ตำบล
          ๔.  นายรัตนศักดิ์        เถื่อนช้าง                ครู ศรช.

การศึกษานอกระบบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
            จำนวนนักศึกษาการศึกษาขั้นฐาน
                    ระดับประถมศึกษา
                    ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
                    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
การศึกษาต่อเนื่อง

การศึกษาตามอัธยาศัย

เข้าชม : 2851
 
 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบำเหน็จณรงค์
ตำบลบ้านชวน  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ  ๓๖๑๖๐
    โทรศัพท์  ๐-๔๔๑๒-๗๑๑๔  โทรสาร  ๐-๔๔๘๔-๒๙๘๗  
  ผู้รับผิดชอบ  นายอนุรักษ์  แดดจันทึก

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05