[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

กศน.ตำบลโคกเริงรมย์ร่วมกับโรงเรียนบ้านโปร่งมีชัยจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556
วันศุกร์ที่  11  มกราคม  2556
  โรงเรียนบ้านโปร่งมีชัย  ตำบลโคกเริงรมย์  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ
โดยมี  นายบรรเลง  แสงทอง  เป็นประธานในพิธีเปิด  จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน  100 คน