[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

ข้อมูลตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

ประวัติความเป็นมา

ตำบลโคกเพชรพัฒนาเดิมขึ้นกับตำบลโคกเริงรมย์ เมื่อปี พ.ศ.2536 ทางราชการได้อนุมัติให้เป็นตำบลโคกเพชรพัฒนา มีทั้งหมด 11 หมู่บ้าน

พื้นที่

ชุมชนตั้งบ้านเรือนอยู่เป็นกลุ่ม ๆ สองข้างทางเป็นไร่ปลูกมันสำปะหลัง ไร่พริก

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลบ้านชวน อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลเกาะมะนาว อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา,ทำสวน/ทำไร่

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,380 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 10 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.70 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

1. ถนนลาดยางสายสุรนารายณ์-เทพสถิต แยกทางเข้าหมู่ที่ 6 โคกหินตั้ง ทางแยกเข้าเขื่อนลำคันฉู ระยะทางประมาณ 14 กม.
2. ถนนลาดยางจากอำเภอบำเหน็จณรงค์ ไปคำปิง แยกเข้าบ้านโคกรัง ผ่านตำบลเกาะมะนาว

ผลิตภัณฑ์

แหล่งท่องเที่ยวเข้าชม : 1377
 
 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบำเหน็จณรงค์
ตำบลบ้านชวน  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ  ๓๖๑๖๐
    โทรศัพท์  ๐-๔๔๑๒-๗๑๑๔  โทรสาร  ๐-๔๔๘๔-๒๙๘๗  
  ผู้รับผิดชอบ  นายอนุรักษ์  แดดจันทึก

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05