[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

  

ความรู้เกี่ยวกับ IT
ประเทศไทยกับอาเซียน

อังคาร ที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ.2555

คะแนน vote : 311  

ปัจจุบันนี้ ความตื่นตัวตระหนักรู้เรื่องเกี่ยวกับอาเซียนเริ่มมีมากขึ้นในหมู่สถาบันการศึกษา ทั้งระดับโรงเรียน และระดับมหาวิทยาลัย เป็นผลพวงจากความพยายามของผู้เกี่ยวข้องในวงการศึกษาที่ทราบดีถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการเตรียมความพร้อมให้กับสังคมไทยทุกระดับอายุและอาชีพ เพื่อจะได้รับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นและจะเกิดขึ้นอีกมากมายในอนาคต การหาความรู้เกี่ยวกับอาเซียนขั้นแรกทำได้ทันทีผ่านการอ่านหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ต่างๆ ทั้งที่พิมพ์เป็นรูปเล่มจริงและที่เป็นข้อมูลแจกจ่ายในระบบ Internet ทั่วไป มีทั้งที่แจกให้ฟรีและจำหน่ายตามร้านหนังสือ ที่แจกให้ฟรีส่วนใหญ่จะเป็นสิ่งพิมพ์ให้ความรู้ทั่วๆไป กับ เอกสารต่างๆที่เป็นทางการของอาเซียนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่เป็นหนังสือจำหน่ายก็มีสารพัดเนื้อหา ทั้งความรู้ทั่วไปและการศึกษาวิเคราะห์เชิงวิชาการ หนังสือและเอกสารส่วนมากเป็นภาษาอังกฤษ ที่เป็นภาษาไทยยังมีน้อย

และที่เขียนบทความภาษาไทยเรื่องอาเซียนและเขียนเป็นประจำ โดยตัวผมเอง (สมเกียรติ อ่อนวิมล) ก็มีที่เดลินิวส์

[http://www.dailynews.co.th/newstartpage/index.cfm page=content&categoryId=425&contentID=160518] กับที่ Truelife [http://guru.truelife.com/content/93967]

ดังนั้น สำหรับคนไทยที่ใช้ภาษาไทย ที่ยังไม่พร้อมที่จะใช้ภาษาอังกฤษ การหาความรู้เรื่องอาเซียนจึงเป็นเรื่องที่ถูกจำกัดอยู่มาก

มีหนังสือเล่มหนึ่งที่กรมประชาสัมพันธ์จัดพิมพ์แจกฟรีตั้งแต่ต้นปี 2554 ชื่อ “ประเทศไทยกับอาเซียน”แต่พิมพ์จำนวนน้อยเพียง 2,000 เล่มด้วยความจำกัดด้านงบประมาณ แต่ครูและนักเรียนและผู้สนในทุกท่านก็สามารถรับมาอ่านได้โดยดึงเอามา หรือ download ฟรีจาก website ของกรมประชาสัมพันธ์ [http://www.prd.go.th/download/thai_asian.pdf] หนังสือ “ประเทศไทยกับอาเซียน” ให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอาเซียนอย่างครบถ้วนแบบย่อ อ่านง่าย ความยาว 200 หน้า เหมาะสำหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป ข้อมูลสารบัญ มีดังนี้ :

บทที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับอาเซียน

กําเนิดอาเซียนและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งองค์กร
สัญลักษณ์ของอาเซียน
เพลงประจําอาเซียน
กฎบัตรอาเซียน
กลไกการบริหารและโครงสร้างองค์กรของอาเซียน
ประเทศสมาชิกอาเซียน
ประเทศคู่เจรจาอาเซียน

บทที่ 2 ประเทศไทยกับอาเซียน

บทที่ 3 สู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

บทที่ 4 แผนการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
แผนการสื่อสารของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
การดําเนินมาตรการภายใต้แผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

บทที่ 5 แผนแม่บทว่าด้วยความเช่ือมโยงระหว่างกันในอาเซียน

บรรณานุกรม แหล่งข้อมูลอ้างอิง ส่วนใหญ่จาก website ต่างๆ ที่ผู้อ่านสามารถเชื่อมต่อเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เองดังนี้ :
www.mfa.go.th
www.moc.go.th
www.boi.go.th
www.depthai.go.th
www.vacationzone.co.th
www.oceansmile.com
www.serichon.com
www.ryt9.com
www.thaigoodview.com
www.positioningmag.com
www.jira-pron.th.gs
www.aseansec.org/stat/Table19.pdf
www.th.wikipedia.org/
www.nikrakib.blogspot.com
หนังสือ ASEAN Mini Book

เนื่องจากเป้าหมายของหนังสือนั้นจัดพิมพ์เพื่อเด็กและเยาวชนและผู้้ต้องการพื้นความรู้เบื้องต้นอย่างสรุปย่อ ดังนั้นผู้ที่ต้องการความรู้แบบวิเคราะห์จะต้องติดตามหาข้อมูลเพิ่มเติมต่อไปจากแหล่งบรรณานุกรมและแหล่งอื่น หรืออาจจะเข้าชั้นเรียนพิเศษ ฟังบรรยายตามความสนใจของแต่ละคน การหาความรู้เรื่องอาเซียนไม่ใช่เพื่อความรู้ความเพลิดเพลินในการรับข้อมูลข่าวสารเฉยๆเท่านั้น หากแต่จะต้องหาความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพของตนเองให้ขึ้นสู่ระดับการเป็นพลเมืองคุณภาพของอาเซียน เพื่อการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นใจ สามารถแข่งขันได้กับเพื่อนๆชาวอาเซียนจากประเทศสมาชิกอื่นอีก 9 ประเทศ เพื่อให้รู้เท่าทันและเตรียมตัวพร้อมล่วงหน้าสำหรับการเข้าสู่สังคมอาเซียนที่เปิดกว้างรับทุกคนทุกชาติมากขึ้น ทั้งด้านการทำมาค้าขาย การประกอบอาชีพ การเดินทางท่องเที่ยว ตลอดจนการสื่อสารสร้างสัมพันธ์คบค้าสมาคมกับเพื่อพลเมืองชาวอาเซียนจาก ลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย บรูไน และฟิลิปปินส์

ในอีกไม่ถึงห้าปีข้างหน้า ปี พ.ศ. 2558 / ค.ศ. 2015 จะเป็นปีที่ประชาคมอาเซียนจะบรรลุเป้าหมายความเป็นประชาคมที่สมบูรณ์ (หรืออย่างน้อยก็เริ่มเป็น “ประชาคมอาเซียน” อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน)

คนไทยทุกคนจะต้องได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมประชาคมเดียวกันกับอีกเก้าชาติ…ถ้าพร้อม

และถ้าไม่พร่้อม…ก็จะเสียโอกาส เสียประโยชน์ ตามชาติไหนๆก็ไม่ทัน

เริ่มต้นเตรียมตัวให้พร้อมตั้งแต่วันนี้ โดยการหาความรู้ ทำความเข้าใจ และมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพ “พลเมืองอาเซียน” ในตัวให้สู่จุดสูงสุด

ไม่มีทางเลือกอื่นที่ดีกว่านี้!

[http://www.prd.go.th/download/thai_asian.pdf]

สมเกียรติ อ่อนวิมล  (โชติรักข์  นาจะหมื่น  ครูอาสาฯ/ผู้สรรหามานำสเนอ)เข้าชม : 32935


ความรู้เกี่ยวกับ IT 5 อันดับล่าสุด

      ประเทศไทยกับอาเซียน 6 / มี.ค. / 2555


ความคิดเห็นที่ 1
จันทร์ ที่ 26 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2558 เวลา 16:08:27
20151026 junda
Coach Factory Outlet Stores 70% off
cheap uggs
coach factory outlet online
Michael Kors Handbags Outlet Deals
michael kors handbags
Jordan 13 Shoes For Sale
Lebron James Basketball Shoes Sale
ugg boots
Michael Kors Outlet Handbags Factory Price
canada goose outlet
Official Coach Factory Outlet Online Sale
ugg boots
michael kors outlet
nfl jerseys
nike trainers
Hollister Clothes for Girls Website
ugg boots
Michael Kors Outlet Real Handbags Online
canada goose jackets
ugg boots
coach factory outlet
ralph lauren polo
cheap ugg boots
tory burch outlet
cheap toms shoes
ugg boots sale
ugg boots
michale kors outlet
michael kors outlet
michael kors handbags
ugg outlet store
Louis Vuitton Clearance Sale
Abercrombie T-Shirts
oakley sunglasses
michael kors uk
ugg boots sale
ugg boots australia
Buy Kobe Shoes Online Discount
coach factory outlet
ralph lauren
Louis Vuitton Outlet USA
Canada Goose,Canada Goose Outlet,Canada Goose Jackets,Canada Goose Sale
air max 95,nike golf,nike janoski,air max 1,nike canada,nike plus,nike shox,nike factory store
ugg boots
ugg boots
ray ban sunglasses
celine
true religion outlet
true religion jeans
Coach Factory Handbags Outlet Store
hollister clothing store
abercrombie
michael kors outlet
Cheap Jordans For Sale Wholesale
canada goose outlet
hermes birkin bag
Tom Shoes Outlet With Free Shipping
Louis Vuitton Handbags Discount Off
michael kors outlet
michael kors handbag
Discount Ray Ban Polarized Sunglasses
ugg boots clearance
Real Louis Vuitton Bags
mont blanc
Christian Louis Vuitton Red Bottoms
cheap ugg boots
canada goose outlet
Abercrombie & Fitch Factory Outlet
Louis Vuitton Handbags Official Site
michael kors outlet
Air Jordan 3 III Retro Free Shipping
michael kors outlet online
Jordan 8 Bugs Bunny
Louis Vuitton Luxury Official Website
ugg boots outlet
michael kors outlet
louis vuitton outlet
fit flops
Gucci Outlet Online Sale
louis vuitton outlet
Michael Kors Outlet Sale Clearance
coach factory outlet
canada goose outlet
Canada Goose Jackets Outlet Online Sale
Ugg Boots,Ugg Boots Outlet,Ugg Outlet,Cheap Uggs,Uggs On Sale,Ugg Boots Clearance,Uggs For Women
coach outlet
Jordan 6 Rings Powder Blue
canada goose outlet online
Abercrombie and Fitch Outlet Sale
Michael Kors Online Outlet Shop
coach canada
Coach Factory Outlet Private Sale
louis vuitton outlet
coach outlet online
New Louis Vuitton Handbags Outlet
michael kors bags
Authentic Louis Vuitton Handbags Cheap Online
Mont Blanc Legend And Mountain Pen Discount
burberry outlet
Coach Outlet Store Online Handbags Clearance
Coach Factory Outlet Private Sale
Michael Kors Outlet Online Mall
michael kors outlet
louis vuitton
coach factory outlet
toms outlet
Authentic Louis Vuitton Belts Outlet Store
louis vuitton handbags
oakley sunglasses,oakley vault,prescription sunglasses,polarized sunglasses,aviator sunglasses,spy sunglasses,oakleys,oakley canada,cheap oakley sunglasses,oakley frogskins,oakley holbrook,cheap sunglasses,wayfarer sunglasses,oakley standard issue,fake oakleys,oakley glasses,oakley.com,oakley prescription glasses,oakley goggles,sunglasses for men,oakley gascan,oakley store,oakleys sunglasses
Air Jordan 4 Toro Bravo
Louboutin Red Bottoms Shoes Outlet
canada goose jackets
Coach Factory Outlet Online Sale
michael kors outlet
louis vuitton outlet
cheap jordan shoes
cheap jordans,jordan shoes,cheap jordan shoes
Oakley Vault Outlet Store Online
michael kors outlet stores
Louis Vuitton Handbags For Cheap
Michael Kors Outlet Deals Online
Michael Kors Outlet Online No Tax
Wholesale Authentic Designer Handbags
Abercrombie And Fitch Kids Online
michael kors outlet sale
michael kors handbag
Louis Vuitton Bags On Sale
michael kors outlet
michael kors
air max 90
Louis Vuitton Handbags Factory Store
Hollister uk
coach outlet store online
Michael Kors Outlet Free Shipping
Louis Vuitton Bags Outlet Store
canada goose jackets
uggs australia
Louis Vuitton Bags On Sale
Coach Outlet Store Online Shop
ugg australia
cheap louis vuitton
timberland boots for women
โดย : xiaojun    ไอพี : 173.234.53.98

ความคิดเห็นที่ 2
อังคาร ที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 เวลา 10:11:05
20170214 junda
cheap jerseys wholesale
louis vuitton outlet
coach outlet online
air jordan 4
true religion outlet
oakley sunglasses wholesale
cheap nba jerseys
michael kors outlet
cheap ray ban sunglasses
michael kors outlet
coach outlet clearance
ray-ban sunglasses
nike blazer pas cher
cheap jordans for sale
nike roshe one
air max 90
mulberry handbags
air max uk
north face jackets
toms shoes
tiffany outlet
oakley sunglasses sale
coach factory outlet
air max uk
burberry outlet
tiffany jewellery
nike air force 1
tory burch outlet
nike free run
polo ralph lauren
air max uk
ugg outlet
polo ralph lauren
louis vuitton outlet stores
cheap mlb jerseys
coach outlet online
louis vuitton uk
louis vuitton handbags
tory burch shoes
north face jackets
cartier watches for sale
michael kors uk
cartier outlet
oakley sunglasses
michael kors outlet clearance
swarovski jewellery
gucci outlet
louis vuitton
tiffany outlet
louis vuitton outlet
nike air max
ralph lauren
rolex uk
ugg outlet
louis vuitton handbags
oakley sunglasses wholesale
ray ban wayfarer
louis vuitton online
tiffany jewelry
louis vuitton outlet
cheap oakley sunglasses
cheap oakley sunglasses
louis vuitton
bottega veneta outlet
iphone case
tiffany jewelry
longchamp outlet
tiffany jewellery
coach outlet store online
louis vuitton neverfull
hollister clothing
coach outlet canada
hermes belts
rolex watches
louis vuitton handbags
tory burch outlet online store
cheap jordans free shipping
ugg boots uk
ugg outlet
coach outlet online
nike huarache
polo outlet
fitflops
nike free 5.0
air max 90
ugg boots
cheap jordans
michael kors outlet
fitflops sale clearance
nike huarache
coach outlet online
louis vuitton
ralph lauren polo
michael kors outlet clearance
tory burch outlet online
oakley sunglasses wholesale
ferragamo shoes
oakley sunglasses
louis vuitton
cheap ray ban sunglasses
christian louboutin
adidas uk
louis vuitton outlet
coach factory outlet
louis vuitton outlet
rolex watches
nfl jerseys wholesale
thomas sabo charms
coach outlet clearance
michael kors handbags
fitflops
ugg boots
lululemon outlet
michael kors outlet clearance
ralph lauren polo shirts
moncler coats
kobe bryant shoes
nike outlet store
michael kors handbags
toms shoes
coach outlet
nike free running
nba jerseys
fitflops outlet
burberry canada
michael kors outlet clearance
michael kors outlet
louis vuitton handbags
michael kors outlet
coach outlet online coach factory outlet
lacoste polo shirts
christian louboutin outlet
louis vuitton outlet
ralph lauren uk
canada goose jackets
ray ban sunglasses uk
cartier watches for women
fitflops
uggs outlet
coach outlet
air max 90
tory burch outlet online
michael kors handbags
canada goose jackets
ralph lauren outlet
louis vuitton outlet online
toms shoes
moncler jackets
coach factory outlet
fitflops
louis vuitton outlet stores
christian louboutin outlet
michael kors handbags clearance
rolex watches
pandora charms sale clearance
futbol baratas
nike roshe
yeezy boost
nike foamposite
oakley sunglasses sale
basketball shoes
mac cosmetics sale
giuseppe zanotti outlet
converse shoes
beats by dr dre
ugg outlet
kate spade handbags
canada goose jackets
canada goose jackets
hermes outlet
thomas sabo
timberland boots
replica watches
canada goose outlet
ferragamo outlet
ugg boots
gucci site ufficiale
coach factory outlet
lebron james shoes
salomon shoes
cheap ray ban sunglasses
chrome hearts
coach outlet store online
ugg boots
christian louboutin uk
christian louboutin outlet
coach outlet store online
cheap nhl jerseys
cheap mlb jerseys
pandora jewelry
michael kors outlet clearance
polo ralph lauren
ray bans
louis vuitton handbags
louis vuitton outlet
oakley sunglasses wholesale
coach outlet
ecco outlet
christian louboutin shoes
ralph lauren polo
nike blazer pas cher
coach outlet
hermes birkin
christian louboutin outlet
moncler outlet
fitflops sale clearance
oakley sunglasses wholesale
beats by dr dre
ysl outlet
ralph lauren shirts
swarovski outlet
nike outlet store
christian louboutin shoes
coach factory outlet online
louis vuitton outlet
oakley sunglasses
coach factory outlet
yeezy boost 350
louis vuitton
coach factory outlet
coach outlet
coach outlet online
reebok trainers
cheap ray ban sunglasses
coach outlet online
coach factory outlet
michael kors wallets
oakley sunglasses wholesale
oakley sunglasses
coach handbags
tiffany and co
pandora outlet
ralph lauren uk
canada goose jackets
oakley sunglasses
michael kors
michael kors outlet
cheap oakley sunglasses
cheap oakley sunglasses
louis vuitton
chrome hearts outlet
michael kors handbags
hollister canada
coach outlet
longchamp outlet
michael kors handbags outlet
tiffany outlet
michael kors handbags
ugg uk
reebok outlet store
christian louboutin shoes
nike trainers
michael kors outlet
dior sunglasses
ghd hair straighteners
gucci borse
fitflops sale clearance
ray ban sunglasses
christian louboutin
ugg outlet
hollister uk
fitflops sale clearance
moncler outlet
cheap oakley sunglasses
coach outlet online coach factory outlet
coach outlet online
polo ralph lauren
ray ban sunglasses
louis vuitton outlet
tiffany jewelry
tory burch outlet stores
north face jackets
oakley sunglasses
fitflops
rolex watches for sale
los angeles lakers jerseys
kate spade handbags
lebron james shoes
hollister clothing
ferragamo shoes
oakley sunglasses
coach outlet online
mulberry outlet
oakley sunglasses
uggs canada
tory burch outlet
louis vuitton outlet
mbt shoes
ralph lauren polo
swarovski crystal
ray ban sunglasses
ferragamo outlet
ray ban sunglasses
coach outlet
coach outlet
air max 90
michael kors handbags
christian louboutin outlet
hermes bags
mulberry handbags
ray bans
oakley sunglasses
christian louboutin
kobe shoes
coach outlet
christian louboutin shoes
borse gucci
coach outlet online
ray ban sunglasses
uggs outlet
oakley sunglasses wholesale
coach outlet
fitflops sale clearance
toms shoes
pandora outlet
louis vuitton
uggs outlet
louis vuitton outlet store
hollister clothing
ugg uk
coach outlet online
mulberry sale
gucci outlet
christian louboutin outlet
oakley sunglasses
the north face jackets
michael kors
ray ban sunglasses
ray ban sunglasses
true religion uk
north face outlet
tiffany jewelry
asics
michael kors handbags
omega watches
louis vuitton
true religion sale
oakley sunglasses
ugg boots
true religion jeans
north face jackets
cheap ray ban sunglasses
michael kors wallets for women
oakley sunglasses
oakley sunglasses
gucci outlet online
ralph lauren uk
tory burch outlet online
fitflops sale clearance
coach outlet online
coach outlet online
michael kors handbags
canada goose outlet
polo ralph lauren
chrome hearts outlet
swarovski crystal
louis vuitton
louis vuitton handbags
michael kors outlet
nike air max uk
gucci outlet online
burberry outlet
marc jacobs outlet
canada goose outlet
fitflops sale clearance
north face uk
nobis outlet
polo outlet
michael kors handbags sale
yeezy boost
longchamp handbags
cheap ray ban sunglasses
lululemon outlet
mulberry outlet
cartier outlet
oakley sunglasses wholesale
oakley sunglasses
tiffany jewellery
ferragamo outlet
polo outlet
uggs outlet
coach factory outlet
north face outlet
cheap uggs
adidas trainers
fitflops shoes
ray-ban sunglasses
gucci outlet
ray ban sunglasses
cheap snapbacks
true religion jeans
cheap ray bans
swarovski outlet
uggs outlet
football shirts
cheap oakley sunglasses
oakley sunglasses sale
louis vuitton outlet clearance
ugg boots
coach outlet online coach factory outlet
louis vuitton outlet
tiffany jewellery
michael kors
nike roshe run
longchamp outlet
michael kors handbags
oakley sunglasses
hollister clothing
michael kors handbags
ray ban sunglasses
lacoste pas cher
michael kors outlet online
louis vuitton outlet
celine outlet
toms shoes
cheap oakley sunglasses
the north face outlet
cheap oakley sunglasses
louis vuitton handbags
polo ralph lauren outlet
canada goose jackets
nobis jackets
prada handbags
adidas outlet store
toms outlet
hermes belt
ray ban sunglasses wholesale
polo ralph lauren
louis vuitton
burberry outlet
montblanc pens
the north face jackets
coach outlet online
adidas wings
ralph lauren pas cher
ecco shoes
cartier watches
nike free 5
ray ban sunglasses
coach outlet store online
cheap oakley sunglasses
cheap oakley sunglasses
canada goose
cheap nike shoes
jordan shoes
herve leger outlet
coach outlet
pandora charms
michael kors
michael kors outlet clearance
oakley sunglasses
coach outlet online
louis vuitton
gucci outlet online
michael kors handbags clearance
longchamp bag
ed hardy clothing
true religion jeans
ugg boots
moncler outlet online
true religion jeans
hollister clothing
hollister uk
juicy couture outlet
ugg canada
tiffany jewelry
ralph lauren outlet
kate spade
tory burch outlet
ralph lauren outlet
gucci handbags
fred perry polo shirts
michael kors outlet
swarovski outlet
true religion jeans
ray ban sunglasses
gucci outlet
oakley sunglasses wholesale
coach outlet online coach factory outlet
cartier watches
adidas nmd runner
michael kors outlet online
kate spade outlet
borse louis vuitton
michael kors outlet stores
louis vuitton
fitflops shoes
chrome hearts
jerseys wholesale
north face jackets
louis vuitton outlet
tods outlet
canada goose outlet
ray ban sunglasses uk
michael kors outlet
nike store uk
ray ban sunglasses
ray ban sunglasses
cheap jordans
louis vuitton outlet
michael kors outlet
toms outlet
uggs outlet
cheap nfl jerseys
nike roshe run
oakley sunglasses wholesale
polo ralph lauren
cheap ray bans
cartier watches
tiffany outlet
louis vuitton
cheap ray ban sunglasses
uggs
polo ralph lauren
air max 90
snow boots for women
coach outlet
ralph lauren
rolex watches
beats headphones
swarovski crystal
ralph lauren
soccer jerseys
nba jerseys wholesale
cazal sunglasses
longchamp handbag
true religion outlet
lululemon pants
mcm outlet
rolex watches,rolex watches,swiss watches,watches for men,watches for women,omega watches,replica watches,rolex watches for sale,rolex replica,rolex watch,cartier watches,rolex submariner,fake rolex,rolex replica watches,replica rolex
louis vuitton handbags
michael kors outlet
tiffany and co
puma outlet
ray ban sunglasses
mizuno running shoes
coach factory outlet
mulberry handbags
ugg uk
longchamp handbags
valentino outlet
michael kors factory outlet
toms shoes
michael kors handbags outlet
swarovski jewelry
coach outlet online coach factory outlet
ralph lauren
cheap ray ban sunglasses
michael kors outlet clearance
louis vuitton outlet
michael kors outlet store
tiffany and co jewelry
coach outlet
swarovski crystal
mont blanc pens
longchamp handbags
nike outlet
louis vuitton outlet
tiffany and co
mcm backpack
nike roshe run
ugg outlet uk
soccer jerseys
prada sunglasses
supra shoes
true religion jeans
louis vuitton outlet
true religion jeans
louis vuitton outlet stores
oakley sunglasses
tiffany and co
moncler jackets
oakley sunglasses
cheap oakley sunglasses
louis vuitton outlet online
christian louboutin online
cheap ray bans
fitflops sale
pandora jewellery
rolex watches
coach factory outlet
coach factory outlet
christian louboutin outlet
mulberry handbags
coach outlet online
rolex watches
hollister clothing
vans shoes
michael kors handbags
nike free run
true religion jeans
ray ban sunglasses
oakley sunglasses wholesale
tiffany and co
louis vuitton outlet clearance
louis vuitton outlet
coach outlet online coach factory outlet
swarovski jewelry
cheap oakley sunglasses
true religion outlet
coach outlet
michael kors handbags
los angeles lakers
the north face jackets
coach outlet online
cheap nfl jerseys
michael kors
ray ban sunglasses outlet
prada outlet
snow boots
michael kors outlet online
mulberry bags
beats by dre
nike mercurial
gucci bags
canada goose outlet
ray ban sunglasses
replica watches
jordan shoes
links of london
instyler ionic styler
ugg boots
swarovski uk
prada shoes
louis vuitton borse
oakley sunglasses wholesale
coach outlet online
coach outlet
versace sunglasses
polo ralph lauren outlet
ray bans
true religion jeans
coach outlet online
michael kors handbags
christian louboutin sale
michael kors outlet clearance
christian louboutin sale
michael kors outlet clearance
oakley sunglasses
swarovski crystal
louis vuitton uk
nike air max 2015
toms outlet
louis vuitton
michael kors canada
cheap oakley sunglasses
burberry outlet
tory burch outlet
oakley sunglasses
ralph lauren
polo ralph lauren
ray ban sunglasses
kobe 9
louis vuitton
ferragamo shoes
oakley sunglasses wholesale
mac cosmetics
cartier watches
ray ban sunglasses
michael kors factory outlet
louis vuitton outlet stores
ugg outlet
ugg boots outlet
michael kors factory outlet
cheap ray ban sunglasses
coach factory outlet
cheap oakley sunglasses
lululemon outlet
ugg uk
michael kors outlet clearance
michael kors outlet online
louis vuitton
tory burch outlet
true religion outlet
oakley sunglasses sale
gucci handbags
christian louboutin
tiffany jewellery
kd shoes
pandora jewelry
michael kors bags
the north face jackets
cheap nfl jerseys
toms shoes
toms outlet
swarovski crystal
cheap jordans
ugg sale
cleveland cavaliers jersey
louis vuitton outlet
michael kors handbags
cheap jordans
coach factory outlet
tiffany jewellery
coach outlet
cheap nba jerseys
gucci outlet
oakley sunglasses
toms shoes
michael kors handbags outlet
coach outlet
cheap oakley sunglasses
yeezy boost 350
cleveland cavaliers jerseys
celine outlet
ugg outlet
kevin durant shoes
tiffany jewelry
coach outlet clearance
ferragamo shoes
new balance shoes
โดย : xiaojun    ไอพี : 98.126.73.154

ความคิดเห็นที่ 3
เสาร์ ที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 19:07:23
i love this post

Gclub https://www.gclub45.com/
โดย : Gclub    ไอพี : 180.183.192.89

ความคิดเห็นที่ 4
เสาร์ ที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 19:15:11

thank you for information
Gclub-Royal1688 https://www.gclub-royal1688.com/
โดย : Gclub-royal1688    ไอพี : 180.183.192.89ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้ [กด F5 ถ้ารหัสไม่ชัดเจน]
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ mocyc@hotmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองบัวแดง
เลขที่ ๑ หมู่ ๑๒ บ้านใหม่ชัยมงคล ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๒๑๐
โทรศัพท์ ๐-๔๔๘๗-๒๒๗๙     E-Mail:nongbuadaeng.nfe@gmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05