[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู กศน.ตำบลตะโกทอง รับสมัครนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

พฤหัสบดี ที่ 17 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2556


ครู กศน. ลงพื้นที่ตำบลตะโกทอง  อำเภอซับใหญ่  จังหวัดชัยภูมิ
รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ประจำภาคเรียนที่  ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๖

เอกสารในการสมัครเรียนมีดังนี้
     - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน     จำนวน  ๑  ใบ
     -สำเนาทะเบียนบ้าน                         จำนวน  ๑  ใบ
     -สำเนาวุฒิเดิม                                  จำนวน  ๑  ใบ
     -รูปถ่าย  ๑ นิ้ว                                   จำนวน  ๒  ใบ
     -สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล             จำนวน  ๑  ใบ


(ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร)


นางกุหลาบ  ชัยประสิทธิ์     ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอซับใหญ่     ที่ปรึกษา
นางชีวรักษ์ฺ  กอประเสริฐสุด ครู กศน. ตำบล                                   รายงานเข้าชม : 276


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      วิธีป้องกันตนเองและสังคมจากโรคติดต่อ โควิด-19 4 / เม.ย. / 2563
      โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู กศน. ด้านการนิเทศการจัดการเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 16 / ส.ค. / 2559
      กิจกรรมการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ิ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสทรงพระเจริญพระชนมายุ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา 16 / ส.ค. / 2559
      การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 12 / ก.พ. / 2559
      การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน(N-Net) ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 27 / ม.ค. / 2559


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอซับใหญ่
ตำบลซับใหญ่  อำเภอซับใหญ่  จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์  ๓๖๑๓๐

โทรศัพท์ ๐๔๔  -  ๗๓๑๐๘๐  โทรสาร ๐๔๔ - ๗๓๑๐๘๐

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05