[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

เรื่องเด่นวันนี้ : ทั้งหมด
  
19 / ม.ค. / 2560 : ข่าวเด่น
กิจกรรมวันเด็ก 2560
ภาพกิจกรรมวันเด็ก 14 มกราคม 2560
เข้าชม : [459]
7 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐
กิจกรรมวันเด็กปี 2560
เข้าชม : [477]
15 / ม.ค. / 2556 : ข่าวเด่น
จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดชัยภูมิ วันที 10 มกราคม 2556
เข้าชม : [1113]
12 / ก.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
วันที่ ๑๒ กรกฏาคม ๒๕๕๕ คุณครูโรงเรียนสุนทรวัฒนานำนักเรียนจำนวน ๔๐ คนเข้าศึกษาแหล่ง เรียนรู้ที่ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดชัยภูมิ เด็ก ๆ มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนเป็นอย่างดี
เข้าชม : [1070]
24 / มิ.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อาเซียน
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดชัยภูมิ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองชัยภูมิ ร่วมงาน กศน.ชัยภูมิเกมส์ วันที่ 23 มิถุนายน 2555 โดยการแต่งแฟนซีอาเซียน
เข้าชม : [1079]
24 / มิ.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่องเด่นวันนี้
วันที่ 23 มิถุนายน 2555 งาน กีฬา กศน.ชัยภูมิเกมส์ และเปิดศูนย์ฝึกอาชีพ ณ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ และมีแฟนตาซีอาเซียน
เข้าชม : [825]
31 / พ.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
อำเภอยิ้ม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาแซง ในวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ส่งเสริมการอ่านและให้ความรู้ในกลุ่มประเทศอาเซียน
เข้าชม : [843]
25 / พ.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอบคุณ พรบ.การศึกษาตลอดชีวิต
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2553 สถาบัน กศน.ภาคเหนือ สำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการประชาพิจารณ์ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. ......... ณ โรงแรมออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่
เข้าชม : [664]
23 / พ.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์