[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 


บทความทั่วไป
รวมบันทึก MOU กศน.ชัยภูมิ

อาทิตย์ ที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2555

สำนักงาน กศน.กับ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

     สำนักงาน กศน.  ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ระหว่างสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม   โดยมีจุดมุ่งหมายร่วมกันเพื่อให้ผู้เรียนการศึกษานอกระบบ ครู กศน. เจ้าหน้าที่ กศน.  คณะกรรมการ กศน.  ผู้นำชุมชน  อาสาสมัคร  และภาคีเครือข่าย มีความรู้ความเข้าใจและสามารถถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ  สิทธิมนุษยชน
และการเป็นพลเมืองดีให้แก่ประชาชน   รวมถึงให้คำแนะนำช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านอื่นๆ  เพื่อนำไปสู่ความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชน

 

เข้าชม : 2134

บทความทั่วไป 5 อันดับล่าสุด

      รวมบันทึก MOU กศน.ชัยภูมิ 20 / พ.ค. / 2555


กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ  สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทร 044 821330  E_mail : 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.04tb    Admin