[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
 • กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
 • บทบาทภารกิจ
 • โครงสร้าง
 • บุคลากร
 • เผยแพร่งานวิจัย
 • ทำเนียบ
 • ผู้รับผิดชอบงานเทียบระัดับสถานศึกษา
 • องค์กรนักศึกษา กศน.
 • เจ้าหน้าที่ทะเบียนและวัดผลสถานศึกษา
 • ขั้นตอนการเทียบระดับการศึกษา
 • ปฏิทินปฏิบัติการ
 • ปฏิทินเทียบระดับการศึกษา ปีกศ.56
 • ปฏิทินการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงปม.56
 • สถิติ
 • จำนวนผู้เทียบระดับ ปีกศ.55
 • จำนวนนักศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • จำนวนผู้รับบริการการศึกษาต่อเนื่อง
 • ถาม-ตอบ
 • การเทียบระดับการศึกษา
 • การศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ
 • การศึกษาต่อเนื่อง
 • กฎ ระเบียบ
 • การศึกษาพื้นฐาน
 • การศึกษาต่อเนื่อง
 • การเทียบโอน/เทียบระดับ
 • อื่นๆ
 • ฐานข้อมูล กศน.
 • โปรแกรม IT/เทียบระดับ
 • ฐานข้อมูลภาคีเครือข่ายกศน.
 • ฐานข้อมูลต้องกศ.และกิจกรรมเรียนรู้
 • ฐานข้อมูลโปรแกรมเพื่อการบริหาร
 • ฐานข้อมูลผู้จบหลักสูตร
 • ระบบเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้(ห้องสมุด)
 • E-Office กศน.ชัยภูมิ
 • Link ที่เกี่ยวข้อง
 • กระทรวงศึกษาธิการ
 • สำนักงาน กศน.
 • กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
 • กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ สำนักงาน กศน.
 • กลุ่มแผนงาน สำนักงาน กศน.
 • สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ
 • -->
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  การรายงานข้อมลความต้องการทางการศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู้

  พฤหัสบดี ที่ 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2555  การรายงานข้อมูลการสำรวจความต้องการการศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู้ ตั้งแต่อายุ 6 ปี ขึ้นไป

  ให้รายงานข้อมูลโดยการคีย์ข้อมูลออนไลน์ในระบบอินเตอร์เน็ตเป็นภาพรวมตำบล
  โดยให้แต่ละตำบลคีย์ข้อมูลพร้อมกันได้ไม่เกิน 2 คน

  คลิกที่แบนเนอร์เพื่อเข้าสู่ระบบ รายงานการสำรวจความต้องการทางการศึกษาขั้นพื้นฐานรายบุคคล

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ บุญรอด  แสงสว่าง โทรศัพท์ 084 8308711

   
  เข้าชม : 881


  ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

        แจ้งกำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 30 / เม.ย. / 2558
        ปฏิทินเทียบระดับการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 26 / มี.ค. / 2556
        ปฏิทินเทียบระดับการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 22 / ต.ค. / 2555
        กำหนดการเทียบระดับมิติความรู้ ความคิด ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ 20 / พ.ค. / 2555
        การรายงานข้อมูลภาีคีเครือข่าย กศน. 10 / พ.ค. / 2555


  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ  สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
  โทร 044 821330  E_mail : 
  Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.04tb    Admin