[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 


  

  

8 / พ.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่งานวิจัย (บุญรอด)
การศึกษาความสามารถและความต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูการศึกษานอกระบบ สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ
29 / ต.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ถาม-ตอบ การศึกษาต่อเนื่อง
การศึกษาต่อเนื่อง
29 / ต.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ถาม-ตอบ การศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ
การศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ
29 / ต.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ถาม-ตอบ การเทียบระดับการศึกษา
การเทียบระดับการศึกษา
24 / ต.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จำนวนผู้รับบริการการศึกษาต่อเนื่อง
จำนวนผู้รัีบบริการการศึกษาต่อเนื่อง
22 / ต.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
22 / ต.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เทียบระดับการศึกษา
เทียบระดับการศึกษา
19 / ต.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จำนวนนักศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ
จำนวนนักศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ
19 / ต.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จำนวนผู้เทียบระดับ
จำนวนผู้เทียบระดับ
20 / พ.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้
ระบบเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้
20 / ก.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ฐานข้อมูลผู้จบหลักสูตร
ผู้จบหลักสูตร
20 / ก.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ฐานข้อมูลความต้องการทางการศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู้
ฐานข้อมูลความต้องการทางการศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู้
20 / ก.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ฐานข้อมูล กศน.
ฐานข้อมูลภาคีเครือข่าย กศน.
20 / ก.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โปรแกรมทะเบียนนักศึกษา
โปรแกรททะเบียนนักศึกษา
20 / ก.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อื่นๆ
พรบ ระเัีบียบพัสดุ เดินทางไปราชการ กฎ กคศ.
20 / ก.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กฎระเีบียบเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียนและเทียบระดับ
กฎระเบียบเทียบโอนผลการเรียนและเทียบระดับการศึกษา
20 / ก.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กฎระเีบียบเกี่ยวกับการศึกษาต่อเนื่อง
กฎระเบียบเกี่ยวกับการศึกษาต่อเนื่อง
20 / ก.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แผ่นที่และที่ตั้ง กศน.ตำบล
แผ่นที่และที่ตั้ง กศน.ตำบล
15 / ก.ย. / 2552 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กฎระเบียบเกี่ียวกับการศึกษาพื้นฐาน
กฎระเบียบเกี่ยวกับการศึกษาพื้นฐาน
15 / ก.ย. / 2552 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กลุ่มงานศูนย์ให้คำปรึกษาแนะนำ
กลุ่มงานศูนย์ให้คำปรึกษาแนะนำ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>


กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ  สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทร 044 821330  E_mail : 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.04tb    Admin