[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

  


ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :


         
Administrator is compatible with most
Internet browsers which include: IE 5.5+ (Windows),
Firefox 1.0+, Mozilla 1.3+ and Netscape 7.1+.
It runs under Windows, Mac and Linux operating systems.


 

ระเบียบการใช้ห้องสมุดประชาชนอำเภอคอนสวรรค์

1.เปิดบริการจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30-16.30
2.หยุดวันเสาร์ อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์
3.ไม่ส่งเสียงดังในห้องสมุด
4.ไม่ฉีก ตัด หรือทำลายหนังสือ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ของห้องสมุด
หากมีเหตุอันใดที่ผูเใช้บริการรบกวนผู้ใช้รายอื่นห้องสมุดสงวนสิทธิ์ในการให้บริการและระงับการเข้าใช้บริการห้องสมุดทันที
5.งดบริการทุกอย่างก่อนปิดบริการห้องสมุด 15 นาที
6.ผู้ใช้บริการปฏิบัติตามกฎระเบียบของห้องสมุด

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   บุญรอด แสงสว่าง