[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 
        
 
 

  

  

12 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวันวิสาขบูชา
คณะครู กศน.ตำบลบ้านเขว้า เข้าร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา ณ วัดปทุมาวาส ตามนโยบาย
15 / ม.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภูมิปํญญา
25 / ส.ค. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลภูแลนคา
กศน.
24 / ส.ค. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รางวัล/ความภาคภูมิใจ
รางวัล
14 / ก.ค. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่าย
เครือข่าย
14 / ก.ค. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
14 / ก.ค. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์กรนักศึกษา
องค์กรนักศึกษา
14 / ก.ค. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พันธกิจ
พันธกิจ
11 / พ.ค. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การศึกษาตามอัธยาศัย
การศึกษาตามอัธยาศัย
11 / พ.ค. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การศึกษาต่อเนื่อง
การศึกษาต่อเนื่อง
6 / พ.ค. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บทบาทหน้าที่
บทบาทหน้าที่
5 / พ.ค. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลโนนแดง
กศน.ตำบลโนนแดง
5 / พ.ค. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลชีบน
กศน.ตำบลชีบน
5 / พ.ค. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลตลาดแร้ง
กศน.ตำบลตลาดแร้ง
5 / พ.ค. / 2554 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลบ้านเขว้า
กศน.ตำบลบ้านเขว้า
1 / ธ.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รู้จักเรา
รู้จักเรา
1 / ธ.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
1 / ธ.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์กระจายสื่อการเรียนรู้ สำนักงาน กศน.
ศูนย์กระจายสื่อการเรียนรู้ สำนักงาน กศน.
1 / ธ.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบล
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบล
1 / ธ.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดประชาชน
ห้องสมุดประชาชน

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
480 ม.1 ถนนโคทองพัฒนา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 36170
โทร 044 839035
pa_pa00@windowslive.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05