[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
กศน.นครราชสีมา
<< กุมภาพันธ์ 2559 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29          
 
มาดู 20 ข้อ ที่ควรรู้และปฏิบัติก่อนอายุ 40
มาดู 20 ข้อ ที่ควรรู้และปฏิบัติก่อนอายุ 40   เข้าชม :  [33]
7 วิธีทำรายงาน presentation ให้น่าสนใจ
7 วิธีทำรายงาน presentation ให้น่าสนใจ   เข้าชม :  [25]
“6 วิธีอัพสมองเพิ่มความจำ” เคล็ดลับดีๆที่จะช่วยให้สมองไบรท์อยู่เสมอ
“6 วิธีอัพสมองเพิ่มความจำ” เคล็ดลับดีๆที่จะช่วยให้สมองไบรท์อยู่เสมอ   เข้าชม :  [31]
การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง   เข้าชม :  [231]
ทุนกระทรวงแรงงานให้ม.6-ปวส.ฝึกงานเทคนิคที่ญี่ปุ่น
ทุนกระทรวงแรงงานให้ม.6-ปวส.ฝึกงานเทคนิคที่ญี่ปุ่น   เข้าชม :  [102]
 

นายอนันต์ ศรีวงษ์ชัย ผอ.กศน.อำเภอเนินสง่า และคณะครู กศน.ตำบลกะฮาด ร่วมต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง เพื่อกำกับติดตามผลการดำเนินงาน มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2559 พร้อมมอบนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ วันที่ 10
นายอนันต์ ศรีวงษ์ชัย ผอ.กศน.อำเภอเนินสง่า และคณะครู กศน.ตำบลกะฮาด ร่วมต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง เพื่อกำกับติดตามผลการดำเนินงาน มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2559 พร้อมมอบนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ วันที่  เข้าชม :  [7]
[เรื่องเด่นที่ผ่านมา 5 อันดับ]
กศน.อำเภอเนินสง่า เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดทำพัสดุการเงินและบัญชี ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมชัยภูมิปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ10 / ก.พ. / 2559  เข้าชม :  [8]
กศน.ตำบลกะฮาด จัดหลักสูตรระยะสั้น / กลุ่มสนใจ วิชาการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศาลา SML บ้านหนองไข่น้ำ ตำบลกะฮาด อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ10 / ก.พ. / 2559  เข้าชม :  [7]
กศน.อำเภอเนินสง่า จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ ยุวกาชาด ในวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ค่ายภักดีชุมพล ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ9 / ก.พ. / 2559  เข้าชม :  [10]
นายอนันต์ ศรีวงษ์ชัย ผอ.กศน.อำเภอเนินสง่า และบุคลากร กศน.อำเภอเนินสง่า เข้าร่วมประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมในการจัดทำข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ4 / ก.พ. / 2559  เข้าชม :  [10]
กศน.อำเภอเนินสง่า ได้จัดการแข่งขันกีฬา กศน. ในวันที่ 28 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ1 / ก.พ. / 2559  เข้าชม :  [21]
นายอนันต์ ศรีวงษ์ชัย ผอ.กศน.อำเภอเนินสง่า และบุคลากร กศน.อำเภอเนินสง่า ประชุมประจำเดือน มกราคม 2559 ในวันที่ 25 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเนินสง่า อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ27 / ม.ค. / 2559  เข้าชม :  [19]

10 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายอนันต์ ศรีวงษ์ชัย ผอ.กศน.อำเภอเนินสง่า และคณะครู กศน.ตำบลกะฮาด ร่วมต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง เพื่อกำกับติดตามผลการดำเนินงาน มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2559 พร้อมมอบนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ วันที่ 1
นายอนันต์ ศรีวงษ์ชัย ผอ.กศน.อำเภอเนินสง่า และคณะครู กศน.ตำบลกะฮาด ร่วมต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง เพื่อกำกับติดตามผลการดำเนินงาน มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2559 พร้อมมอบนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ วันที่ 1  เข้าชม :  [3]

10 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเนินสง่า เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดทำพัสดุการเงินและบัญชี ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมชัยภูมิปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
กศน.อำเภอเนินสง่า เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดทำพัสดุการเงินและบัญชี ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมชัยภูมิปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  เข้าชม :  [8]

10 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศน.ตำบลกะฮาด จัดหลักสูตรระยะสั้น / กลุ่มสนใจ วิชาการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศาลา SML บ้านหนองไข่น้ำ ตำบลกะฮาด อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
ศน.ตำบลกะฮาด จัดหลักสูตรระยะสั้น / กลุ่มสนใจ วิชาการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศาลา SML บ้านหนองไข่น้ำ ตำบลกะฮาด อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ  เข้าชม :  [2]

9 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเนินสง่า จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ ยุวกาชาด ในวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ค่ายภักดีชุมพล ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
กศน.อำเภอเนินสง่า จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ ยุวกาชาด ในวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ค่ายภักดีชุมพล ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  เข้าชม :  [6]

1 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเนินสง่า ได้จัดการแข่งขันกีฬา กศน. ในวันที่ 28 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
กศน.อำเภอเนินสง่า ได้จัดการแข่งขันกีฬา กศน. ในวันที่ 28 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ  เข้าชม :  [11]

27 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายอนันต์ ศรีวงษ์ชัย ผอ.กศน.อำเภอเนินสง่า และบุคลากร กศน.อำเภอเนินสง่า ประชุมประจำเดือน มกราคม 2559 ในวันที่ 25 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเนินสง่า อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
นายอนันต์ ศรีวงษ์ชัย ผอ.กศน.อำเภอเนินสง่า และบุคลากร กศน.อำเภอเนินสง่า ประชุมประจำเดือน มกราคม 2559 ในวันที่ 25 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเนินสง่า อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ  เข้าชม :  [11]

17 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเนินสง่า เข้าร่วมพิธีการจัดงานวันครู ประจำปี 2559 ในวันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
กศน.อำเภอเนินสง่า เข้าร่วมพิธีการจัดงานวันครู ประจำปี 2559 ในวันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ  เข้าชม :  [15]

15 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายอนันต์ ศรีวงษ์ชัย ผอ.กศน.อำเภอเนินสง่า และบุคลากร กศน.อำเภอเนินสง่า เข้าร่วมกิจกรรมงานวันครู กลุ่มศูนย์จตุพัฒนา ประจำปี ๑๕๕๙ ในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมอำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
นายอนันต์ ศรีวงษ์ชัย ผอ.กศน.อำเภอเนินสง่า และบุคลากร กศน.อำเภอเนินสง่า เข้าร่วมกิจกรรมงานวันครู กลุ่มศูนย์จตุพัฒนา ประจำปี ๑๕๕๙ ในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมอำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ  เข้าชม :  [19]

8 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเนินสง่า เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ในวันที่ 8 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
กศน.อำเภอเนินสง่า เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ในวันที่ 8 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ  เข้าชม :  [23]

2 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเนินสง่า ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2559 ในวันที่ 2 มกราคม 2559 ณ จุดบริการประชาชนอำเภอเนินสง่า
กศน.อำเภอเนินสง่า ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2559 ในวันที่ 2 มกราคม 2559 ณ จุดบริการประชาชนอำเภอเนินสง่า  เข้าชม :  [21]

11 / ต.ค. / 2556 : ทดสอบหมวดหมู่
กศน.ตำบลตาเนิน ลงพื่นที่สำรวจแหล่งเรียนรู้
กศน.ตำบลตาเนิน ลงพื่นที่สำรวจแหล่งเรียนรู้ บ้านหนองขาม หมู่ 2  เข้าชม :  [296]

 

  กศน.อำเภอเนินสง่า เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  
ประจำปี 2559 ในวันที่ 8 มกราคม 2559 
ณ โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

 

 

นายอนันต์  ศรีวงษ์ชัย
ผอ.กศน.อำเภอเนินสง่า 
นางบุญสม  พงษ์จำนงค์
ครูอาสาสมัคร
กศน.อำเภอเนินสง่า

 


หัวหน้า กศน.ตำบล


ครูศูนย์การเรียนชุมชน
ตำบลกะฮาด

ครูศูนย์การเรียนชุมชน
ตำบลตาเนิน


ครูศูนย์การเรียนชุมชน
ตำบลหนองฉิม


ครูศูนย์การเรียนชุมชน
ตำบลรังงาม

 
 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเนินสง่า
ตำบลหนองฉิม  อำเภอเนินสง่า  จังหวัดชัยภูมิ 36130
โทรศัพท์ 044-846426  โทรสาร  044-846426

กลุ่มประชาสัมพันธ์
ผู้ดูแล  นายจิตติวัฒน์  งอกคำ
ผู้ดูแล นางสาวสมฤทัย  พงษ์จำนงค์

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05