[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
กศน.นครราชสีมา
<< เมษายน 2559 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 
มาดู 20 ข้อ ที่ควรรู้และปฏิบัติก่อนอายุ 40
มาดู 20 ข้อ ที่ควรรู้และปฏิบัติก่อนอายุ 40   เข้าชม :  [47]
7 วิธีทำรายงาน presentation ให้น่าสนใจ
7 วิธีทำรายงาน presentation ให้น่าสนใจ   เข้าชม :  [45]
“6 วิธีอัพสมองเพิ่มความจำ” เคล็ดลับดีๆที่จะช่วยให้สมองไบรท์อยู่เสมอ
“6 วิธีอัพสมองเพิ่มความจำ” เคล็ดลับดีๆที่จะช่วยให้สมองไบรท์อยู่เสมอ   เข้าชม :  [54]
การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง   เข้าชม :  [292]
ทุนกระทรวงแรงงานให้ม.6-ปวส.ฝึกงานเทคนิคที่ญี่ปุ่น
ทุนกระทรวงแรงงานให้ม.6-ปวส.ฝึกงานเทคนิคที่ญี่ปุ่น   เข้าชม :  [121]
 

กศน.อำเภอเนินสง่า เข้าร่วมโครงการ หน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี (พอ.สว.) จังหวัดชัยภูมิ บ้านสามหลักพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 ณ โรงเรียนบ้านสามหลักพัฒนา ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า
กศน.อำเภอเนินสง่า เข้าร่วมโครงการ หน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี (พอ.สว.) จังหวัดชัยภูมิ บ้านสามหลักพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 ณ โรงเรียนบ้านสามหลักพัฒนา ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่  เข้าชม :  [7]
[เรื่องเด่นที่ผ่านมา 5 อันดับ]
กศน.อำเภอเนินสง่า จัดโครงการเสริมสร้างคุณภาพผู้สูงอายุประจำปี 2559 ในวันที่ 19 เมษายน 2559 ณ บ้านหนองไข้น้ำ อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ21 / เม.ย. / 2559  เข้าชม :  [8]
นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดชัยภูมิ และบุคลากร กศน.อำเภอเนินสง่า เข้าโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ วันพุธที่ 20 เมษายน 2559 ณ วัดบึงบริบูรณ์ หมู่ที่ 12 ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ20 / เม.ย. / 2559  เข้าชม :  [8]
กศน.อำเภอเนินสง่า เข้าร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ในวันที่ 11 เมษายน 2559 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ11 / เม.ย. / 2559  เข้าชม :  [8]
กศน.อำเภอเนินสง่า เข้าร่วมโครงการบรรณสัญจร (Book Voyage) ประจำปี 2559 ณ ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ11 / เม.ย. / 2559  เข้าชม :  [10]
กศน.อำเภอเนินสง่า เข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 1 เมษายน 2559 ณ โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท จังหวัดชัยภูมิ3 / เม.ย. / 2559  เข้าชม :  [10]
กศน.อำเภอเนินสง่า เข้าร่วมโครงการบรรณสัญจร 2559 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องสมุด \"เฉลิมราชกุมารี\" อำเภอจัตุรัส วันที่ 2 เมษายน 2559 3 / เม.ย. / 2559  เข้าชม :  [12]

17 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายอนันต์ ศรีวงษ์ชัย ผอ.กศน.อำเภอเนินสง่า ลงพื้นที่ ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรุ้หมู่บ้าน เศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านดอนเปล้า ตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
นายอนันต์ ศรีวงษ์ชัย ผอ.กศน.อำเภอเนินสง่า ลงพื้นที่ ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรุ้หมู่บ้าน เศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านดอนเปล้า ตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ  เข้าชม :  [24]

17 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเนินสง่า เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการสร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 วันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ
กศน.อำเภอเนินสง่า เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการสร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 วันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ  เข้าชม :  [23]

10 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายอนันต์ ศรีวงษ์ชัย ผอ.กศน.อำเภอเนินสง่า และคณะครู กศน.ตำบลกะฮาด ร่วมต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง เพื่อกำกับติดตามผลการดำเนินงาน มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2559 พร้อมมอบนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ วันที่ 1
นายอนันต์ ศรีวงษ์ชัย ผอ.กศน.อำเภอเนินสง่า และคณะครู กศน.ตำบลกะฮาด ร่วมต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง เพื่อกำกับติดตามผลการดำเนินงาน มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2559 พร้อมมอบนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ วันที่ 1  เข้าชม :  [31]

10 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเนินสง่า เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดทำพัสดุการเงินและบัญชี ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมชัยภูมิปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
กศน.อำเภอเนินสง่า เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดทำพัสดุการเงินและบัญชี ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมชัยภูมิปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  เข้าชม :  [31]

10 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศน.ตำบลกะฮาด จัดหลักสูตรระยะสั้น / กลุ่มสนใจ วิชาการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศาลา SML บ้านหนองไข่น้ำ ตำบลกะฮาด อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
ศน.ตำบลกะฮาด จัดหลักสูตรระยะสั้น / กลุ่มสนใจ วิชาการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศาลา SML บ้านหนองไข่น้ำ ตำบลกะฮาด อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ  เข้าชม :  [33]

9 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเนินสง่า จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ ยุวกาชาด ในวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ค่ายภักดีชุมพล ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
กศน.อำเภอเนินสง่า จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ ยุวกาชาด ในวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ค่ายภักดีชุมพล ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  เข้าชม :  [33]

1 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเนินสง่า ได้จัดการแข่งขันกีฬา กศน. ในวันที่ 28 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
กศน.อำเภอเนินสง่า ได้จัดการแข่งขันกีฬา กศน. ในวันที่ 28 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ  เข้าชม :  [44]

27 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายอนันต์ ศรีวงษ์ชัย ผอ.กศน.อำเภอเนินสง่า และบุคลากร กศน.อำเภอเนินสง่า ประชุมประจำเดือน มกราคม 2559 ในวันที่ 25 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเนินสง่า อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
นายอนันต์ ศรีวงษ์ชัย ผอ.กศน.อำเภอเนินสง่า และบุคลากร กศน.อำเภอเนินสง่า ประชุมประจำเดือน มกราคม 2559 ในวันที่ 25 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเนินสง่า อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ  เข้าชม :  [36]

17 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเนินสง่า เข้าร่วมพิธีการจัดงานวันครู ประจำปี 2559 ในวันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
กศน.อำเภอเนินสง่า เข้าร่วมพิธีการจัดงานวันครู ประจำปี 2559 ในวันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ  เข้าชม :  [36]

15 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายอนันต์ ศรีวงษ์ชัย ผอ.กศน.อำเภอเนินสง่า และบุคลากร กศน.อำเภอเนินสง่า เข้าร่วมกิจกรรมงานวันครู กลุ่มศูนย์จตุพัฒนา ประจำปี ๑๕๕๙ ในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมอำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
นายอนันต์ ศรีวงษ์ชัย ผอ.กศน.อำเภอเนินสง่า และบุคลากร กศน.อำเภอเนินสง่า เข้าร่วมกิจกรรมงานวันครู กลุ่มศูนย์จตุพัฒนา ประจำปี ๑๕๕๙ ในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมอำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ  เข้าชม :  [36]

11 / ต.ค. / 2556 : ทดสอบหมวดหมู่
กศน.ตำบลตาเนิน ลงพื่นที่สำรวจแหล่งเรียนรู้
กศน.ตำบลตาเนิน ลงพื่นที่สำรวจแหล่งเรียนรู้ บ้านหนองขาม หมู่ 2  เข้าชม :  [315]

 

กศน.อำเภอเนินสง่า จัดโครงการจัดการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง
ด้วยกระบวนการบัญชีครัวเรือน 

วันที่ 7 มีนาคม 2559
ณ หอประชุมอำเภอเนินสง่า  อำเภอเนินสง่า  จังหวัดชัยภูมิ
 

 

นายอนันต์  ศรีวงษ์ชัย
ผอ.กศน.อำเภอเนินสง่า 
นางบุญสม  พงษ์จำนงค์
ครูอาสาสมัคร
กศน.อำเภอเนินสง่า

 


หัวหน้า กศน.ตำบล


ครูศูนย์การเรียนชุมชน
ตำบลกะฮาด

ครูศูนย์การเรียนชุมชน
ตำบลตาเนิน


ครูศูนย์การเรียนชุมชน
ตำบลหนองฉิม


ครูศูนย์การเรียนชุมชน
ตำบลรังงาม

 
 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเนินสง่า
ตำบลหนองฉิม  อำเภอเนินสง่า  จังหวัดชัยภูมิ 36130
โทรศัพท์ 044-846426  โทรสาร  044-846426

กลุ่มประชาสัมพันธ์
ผู้ดูแล  นายจิตติวัฒน์  งอกคำ
ผู้ดูแล นางสาวสมฤทัย  พงษ์จำนงค์

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05