[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
กศน.นครราชสีมา
<< มิถุนายน 2559 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
 
มาดู 20 ข้อ ที่ควรรู้และปฏิบัติก่อนอายุ 40
มาดู 20 ข้อ ที่ควรรู้และปฏิบัติก่อนอายุ 40   เข้าชม :  [57]
7 วิธีทำรายงาน presentation ให้น่าสนใจ
7 วิธีทำรายงาน presentation ให้น่าสนใจ   เข้าชม :  [54]
“6 วิธีอัพสมองเพิ่มความจำ” เคล็ดลับดีๆที่จะช่วยให้สมองไบรท์อยู่เสมอ
“6 วิธีอัพสมองเพิ่มความจำ” เคล็ดลับดีๆที่จะช่วยให้สมองไบรท์อยู่เสมอ   เข้าชม :  [67]
การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง   เข้าชม :  [353]
ทุนกระทรวงแรงงานให้ม.6-ปวส.ฝึกงานเทคนิคที่ญี่ปุ่น
ทุนกระทรวงแรงงานให้ม.6-ปวส.ฝึกงานเทคนิคที่ญี่ปุ่น   เข้าชม :  [133]
 

ประชุมบุคลากร กศน.อำเภอเนินสง่า ในวันที่ 15 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมอำเภอเนินสง่า อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
ประชุมบุคลากร กศน.อำเภอเนินสง่า ในวันที่ 15 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมอำเภอเนินสง่า อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ  เข้าชม :  [10]
[เรื่องเด่นที่ผ่านมา 5 อันดับ]
กศน.อำเภอเนินสง่า เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ \"ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ\" เพื่อเป็นการน้อมเกล้า ฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เนื่องในโอกาสมหามงคล ที่พระบาทสเด็จพระเจ้าอยู่หัวเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี วันที่ 9 มิถุนายน 2559 และสมเด็จพระนางเจ้14 / มิ.ย. / 2559  เข้าชม :  [14]
พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ วันที่ 13 มิถุนายน 2559 ณ กศน.ตำบลทั้ง 4 ตำบล13 / มิ.ย. / 2559  เข้าชม :  [15]
นายอนันต์ ศรีวงษ์ชัย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเนินสง่า และบุคลากร กศน.อำเภอเนินสง่า ร่วมเป็นเกียรติในการประกวดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดีเด่น ประจำจังหวัด ในวันที่ 8 มิถุนายน 2559 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะฮาด อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ8 / มิ.ย. / 2559  เข้าชม :  [11]
การประชุมสัญจร หัวหน้าส่วนราชการอำเภอเนินสง่า ประจำเดือน มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมอำเภอเนินสง่า อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ ในวันที่ 1 มิถุนายน 25591 / มิ.ย. / 2559  เข้าชม :  [19]
กศน.อำเภอเนินสง่า ร่วมต้อนรับ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขต14 นางอัจจิมา จันทร์สุวานิชย์ ตรวจราชการในพื้นที่ตำบลกะฮาด อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ วันที่ 26 พฤษภาคม 255930 / พ.ค. / 2559  เข้าชม :  [15]
กศน.อำเภอเนินสง่า ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมครูกศน.ตำบล ในการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รุ่นที่ ๒ วันที่ ๒๒ - ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัง30 / พ.ค. / 2559  เข้าชม :  [13]

13 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ วันที่ 13 มิถุนายน 2559 ณ กศน.ตำบลทั้ง 4 ตำบล
พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ วันที่ 13 มิถุนายน 2559 ณ กศน.ตำบลทั้ง 4 ตำบล  เข้าชม :  [9]

17 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายอนันต์ ศรีวงษ์ชัย ผอ.กศน.อำเภอเนินสง่า ลงพื้นที่ ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรุ้หมู่บ้าน เศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านดอนเปล้า ตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
นายอนันต์ ศรีวงษ์ชัย ผอ.กศน.อำเภอเนินสง่า ลงพื้นที่ ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรุ้หมู่บ้าน เศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านดอนเปล้า ตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ  เข้าชม :  [36]

17 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเนินสง่า เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการสร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 วันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ
กศน.อำเภอเนินสง่า เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการสร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 วันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ  เข้าชม :  [37]

10 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายอนันต์ ศรีวงษ์ชัย ผอ.กศน.อำเภอเนินสง่า และคณะครู กศน.ตำบลกะฮาด ร่วมต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง เพื่อกำกับติดตามผลการดำเนินงาน มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2559 พร้อมมอบนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ วันที่ 1
นายอนันต์ ศรีวงษ์ชัย ผอ.กศน.อำเภอเนินสง่า และคณะครู กศน.ตำบลกะฮาด ร่วมต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง เพื่อกำกับติดตามผลการดำเนินงาน มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2559 พร้อมมอบนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ วันที่ 1  เข้าชม :  [47]

10 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเนินสง่า เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดทำพัสดุการเงินและบัญชี ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมชัยภูมิปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
กศน.อำเภอเนินสง่า เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดทำพัสดุการเงินและบัญชี ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมชัยภูมิปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  เข้าชม :  [46]

10 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศน.ตำบลกะฮาด จัดหลักสูตรระยะสั้น / กลุ่มสนใจ วิชาการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศาลา SML บ้านหนองไข่น้ำ ตำบลกะฮาด อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
ศน.ตำบลกะฮาด จัดหลักสูตรระยะสั้น / กลุ่มสนใจ วิชาการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศาลา SML บ้านหนองไข่น้ำ ตำบลกะฮาด อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ  เข้าชม :  [53]

9 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเนินสง่า จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ ยุวกาชาด ในวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ค่ายภักดีชุมพล ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
กศน.อำเภอเนินสง่า จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ ยุวกาชาด ในวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ค่ายภักดีชุมพล ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  เข้าชม :  [47]

1 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเนินสง่า ได้จัดการแข่งขันกีฬา กศน. ในวันที่ 28 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
กศน.อำเภอเนินสง่า ได้จัดการแข่งขันกีฬา กศน. ในวันที่ 28 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ  เข้าชม :  [61]

27 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายอนันต์ ศรีวงษ์ชัย ผอ.กศน.อำเภอเนินสง่า และบุคลากร กศน.อำเภอเนินสง่า ประชุมประจำเดือน มกราคม 2559 ในวันที่ 25 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเนินสง่า อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
นายอนันต์ ศรีวงษ์ชัย ผอ.กศน.อำเภอเนินสง่า และบุคลากร กศน.อำเภอเนินสง่า ประชุมประจำเดือน มกราคม 2559 ในวันที่ 25 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเนินสง่า อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ  เข้าชม :  [51]

17 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเนินสง่า เข้าร่วมพิธีการจัดงานวันครู ประจำปี 2559 ในวันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
กศน.อำเภอเนินสง่า เข้าร่วมพิธีการจัดงานวันครู ประจำปี 2559 ในวันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ  เข้าชม :  [56]

11 / ต.ค. / 2556 : ทดสอบหมวดหมู่
กศน.ตำบลตาเนิน ลงพื่นที่สำรวจแหล่งเรียนรู้
กศน.ตำบลตาเนิน ลงพื่นที่สำรวจแหล่งเรียนรู้ บ้านหนองขาม หมู่ 2  เข้าชม :  [326]

 

กศน.อำเภอเนินสง่า จัดโครงการจัดการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง
ด้วยกระบวนการบัญชีครัวเรือน 

วันที่ 7 มีนาคม 2559
ณ หอประชุมอำเภอเนินสง่า  อำเภอเนินสง่า  จังหวัดชัยภูมิ
 

 

นายอนันต์  ศรีวงษ์ชัย
ผอ.กศน.อำเภอเนินสง่า 
นางบุญสม  พงษ์จำนงค์
ครูอาสาสมัคร
กศน.อำเภอเนินสง่า

 


หัวหน้า กศน.ตำบล


ครูศูนย์การเรียนชุมชน
ตำบลกะฮาด

ครูศูนย์การเรียนชุมชน
ตำบลตาเนิน


ครูศูนย์การเรียนชุมชน
ตำบลหนองฉิม


ครูศูนย์การเรียนชุมชน
ตำบลรังงาม

 
 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเนินสง่า
ตำบลหนองฉิม  อำเภอเนินสง่า  จังหวัดชัยภูมิ 36130
โทรศัพท์ 044-846426  โทรสาร  044-846426

กลุ่มประชาสัมพันธ์
ผู้ดูแล  นายจิตติวัฒน์  งอกคำ
ผู้ดูแล นางสาวสมฤทัย  พงษ์จำนงค์

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05