[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลซับใหญ่จัดกิจกกรมพบกลุ่มนักศึกษาวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕

ศุกร์ ที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2555

จัดกิจกรรมการเรียนรู้พบกลุ่มนักศึกษา กศน.ตำบลซับใหญ่ภาคเรียนที่  ๑/๒๕๕๕ ให้ความรู้แนวทางการทำโครงงานให้นักศึกษา
ในวันที่  ๒๑  สิงหาคม  ๒๕๕๕

ที่ปรึกษา
นางกุหลาบ  ชัยประสิทธิ์ ผอ.กศน.อำเภอซับใหญ่
นายสุพจน์  ราศรี   ครูอาสาฯ
คณะทำงาน
นายจรูญ   ดำรงเชื้อ    หัวหน้า กศน.ตำบลซับใหญ่
นางสาวอิสรา  อ่อนสกุล  ครูกศน.ตำบล
รายงานโดย
นางสาวอิสรา   อ่อนสกุล  ครูกศน.ตำบลเข้าชม : 525


ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน 5 อันดับล่าสุด

      โครงการบ้านหนังสืออัฉริยะ 11 / มิ.ย. / 2557
      กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 11 / มิ.ย. / 2557
      กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กศน.ตำบลตะโกทอง 15 / พ.ค. / 2557
      กศน.ตำบลซับใหญ่จัดกิจกกรมพบกลุ่มนักศึกษาวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ 31 / ส.ค. / 2555


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอซับใหญ่
ตำบลซับใหญ่  อำเภอซับใหญ่  จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์  ๓๖๑๓๐

โทรศัพท์ ๐๔๔  -  ๗๓๑๐๘๐  โทรสาร ๐๔๔ - ๗๓๑๐๘๐

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05