[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


 asean_564ประเทศไทยประเทศฟิลิปินประเทศบรูไนประเทศกัมพูชาประเทศมาเลเซียประเทศเวียดนามประเทศลาวประเทศเมียนม่า

 


เนื้อหา : เรื่องเด่นวันนี้
หมวดหมู่ : ข่าวเด่น
หัวข้อเรื่อง : แบบเรียน กศน. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

ศุกร์ ที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2555แบบเรียน กศน
ประจำภาคเรียนที่ 2 / 2555
ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านเขว้า
 
หลักสูตร กศน. 2551
1 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระความรู้พื้นฐาน
2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รายวิชาสุขศึกษา พลศึกษา
3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รายวิชาสังคมศึกษา
4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง
5 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รายวิชาศิลปศึกษา
6 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รายวิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง
7 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รายวิชาวิทยาศาสตร์
8 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม
9 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รายวิชาภาษาไทย
10 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รายวิชาทักษะการเรียนรู้
11 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รายวิชาทักษะการขยายอาชีพ
12 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รายวิชาช่องทางการขยายอาชีพ
13 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รายวิชาคณิตศาสตร์
14 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รายวิชาการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง
15 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รายวิชาการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม

16 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รายวิชาสุขศึกษา พลศึกษา
17 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รายวิชาสังคมศึกษา
18 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง
19 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รายวิชาศิลปศึกษา
20 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รายวิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง
21 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รายวิชาวิทยาศาสตร์
22 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
23 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รายวิชาภาษาไทย
24 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รายวิชาทักษะการเรียนรู้
25 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รายวิชาทักษะการพัฒนาอาชีพ
26 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รายวิชาช่องทางการพัฒนาอาชีพ
28 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รายวิชาคณิตศาสตร์
29 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รายวิชาการพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข้ง
30 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รายวิชาการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม
31 ระดับประถมศึกษา รายวิชาสุขศึกษา พลศึกษา

41 ระดับประถมศึกษา รายวิชาสังคมศึกษา
42 ระดับประถมศึกษา รายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง
43 ระดับประถมศึกษา รายวิชาศิลปศึกษา
44 ระดับประถมศึกษา รายวิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง
45 ระดับประถมศึกษา รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน
46 ระดับประถมศึกษา รายวิชาภาษาไทย
47 ระดับประถมศึกษา รายวิชาทักษะการเรียนรู้
48 ระดับประถมศึกษา รายวิชาทักษะการประกอบอาชีพ
49 ระดับประถมศึกษา รายวิชาช่องทางการเข้าสู่อาชีพ
50 ระดับประถมศึกษา รายวิชาคณิตศาสตร์
51 ระดับประถมศึกษา รายวิชาพัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน
52 ระดับประถมศึกษา รายวิชาการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม
53 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551


 


เข้าชม : 441


ข่าวเด่น 5 อันดับล่าสุด

      เอกสารประชาสัมพันธ์ 21 / ม.ค. / 2557
      อบรมพัฒนาฐานข้อมูลการให้บริการด้วยระบบICT 2 / ส.ค. / 2556
      2 เมษา รักการอ่าน 27 / มี.ค. / 2556
      เอกสารประชาสัมพันธ์รายเดือนประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556 4 / มี.ค. / 2556
      เปิดตัวบ้านหนังสืออัจฉริยะ 21 / ก.พ. / 2556


 
 
ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
480 ถนนโคทองพัฒนา ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ โทรศัพท์ 0-4483-9035

โทรสาร  0-4483-9035 pa_pa00@windowslive.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   บุญรอด แสงสว่าง