[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


 asean_564ประเทศไทยประเทศฟิลิปินประเทศบรูไนประเทศกัมพูชาประเทศมาเลเซียประเทศเวียดนามประเทศลาวประเทศเมียนม่า

 


เนื้อหา : เรื่องเด่นวันนี้
หมวดหมู่ : ข่าวเด่น
หัวข้อเรื่อง : 2 เมษา รักการอ่าน

พุธ ที่ 27 เดือน มีนาคม พ.ศ.2556ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้ปี 2552 - 2561เป็นทศวรรษแห่งการอ่านของประเทศ และให้การส่งเสริมการอ่านเป็นวาระแห่งชาติเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยกำหนดให้วันที่ 2 เมษายน ของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเป็น “วันรักการอ่าน”ซึ่งในวันดังกล่าว สำนักงาน กศน. โดยห้องสมุดประชาชนทั่วประเทศได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านมาอย่างต่อเนื่องสำหรับปี 2555 นี้ ได้กำหนดให้ห้องสมุดประชาชนทุกแห่งจัดกิจกรรม “ปลูกการอ่าน สานปัญญา 2 เมษา รักการอ่าน”

วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดกิจกรรมเนื่องในวันรักการอ่านวันที่ 2 เมษายน

2. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน อ่าน เขียน เรียน ค้นคว้า จากหนังสือ และสื่ออินเทอร์เน็ต

3. เพื่อปลูกฝังทัศนคติด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์ต้นไม้


การพูด การอ่าน การเขียน การฟัง กริยาเหล่านี้ เป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องปฏิบัติในชีวิตประจำวัน แต่ปัจจุบันด้วยความที่เรามีเวลาที่จำกัด จึงทำให้คนไทยห่างเหินกับกิจกรรมเหล่านี้ โดยเฉพาะการอ่านหนังสือ รัฐบาลซึ่งเล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้กำหนดให้วันที่ 2 เมษายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ทรงมีคุณูปการต่อวงการหนังสือไทย เป็น "วันรักการอ่าน" ตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 เป็นต้นมา

ซึ่งจากรายงานของสำนักสถิติแห่งชาติพบว่า การอ่านหนังสือของเด็กไทยจากเดิม 52 นาทีต่อวัน เหลือเพียง 39 นาที เนื่องจากเด็กและเยาวชน ส่วนใหญ่ใช้เวลาไปกับการเล่นคอมพิวเตอร์และดูโทรทัศน์มากขึ้น คณะกรรมการส่งเสริมการอ่านเพื่อเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ จึงกำหนด "วันรักการอ่าน" ขึ้นมา เพื่อรณรงค์และปลูกฝังให้เด็ก ๆ และเยาวชนหันมาอ่านหนังสือมากขึ้น

โดยในแต่ละปีนั้น จะมีการจัดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ (Bangkok International Book Fair) ขึ้นในช่วงเวลาของวันที่ 2 เมษายนของทุก ๆ ปี เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการส่งเสริมการอ่านเพื่อเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ที่ต้องการให้ช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงเวลาของการอ่านหนังสือ โดยเด็ก ๆ และเยาวชน สามารถมาร่วมงานสัปดาห์หนังสือฯ เพื่อเลือกซื้อหนังสือดีราคาถูก ที่แต่ละสำนักพิมพ์ขนมาจำหน่ายในงาน ทั้งหนังสือภาพสำหรับเด็ก หนังสือนิทาน หนังสือวิชาการ หนังสือสารคดี หนังสือนวนิยาย หนังสือการ์ตูนประวัติศาสตร์ อาทิ ประวัติบุคคลสำคัญของไทย หรือ ประวัติบุคคลสำคัญของนานาประเทศ เป็นต้น

แต่การสรรหาหนังสือ ไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดในการปลูกฝังให้เด็กรักการอ่าน แต่อยู่ที่ตัวของคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องเข้าให้ถึงความต้องการของเด็ก ๆ โดยต้องรู้ก่อนว่า เด็กในวัยนี้อยากเรียนรู้เรื่องอะไร เพื่อที่คุณพ่อคุณแม่ จะได้สรรหาสิ่งนั้นมาให้อย่างถูกต้อง และตรงตามพัฒนาการที่เขาพร้อมจะเรียนรู้อย่างเข้าใจด้วย เพราะเด็กในแต่ละวัยมีพัฒนาการที่แตกต่างกัน และสุดท้ายคุณพ่อคุณแม่ ต้องไม่กังวลว่าบ้านจะรกเต็มไปด้วยหนังสือ เพราะการที่เด็ก ๆ เห็นหนังสือจนชินตา เขาก็จะรู้สึกคุ้นเคยและต้องการหยิบขึ้นมาอ่านเอง โดยที่ไม่ต้องบอกให้เขารักการอ่านเลย
 


วันนี้ อาจยังไม่สาย หากคุณพ่อคุณแม่ จะเริ่มปลูกฝังให้ลูก ๆ ของท่านรักการอ่าน โดยเริ่มต้นง่าย ๆ ด้วยการหาหนังสือซักเล่มที่เหมาะสมกับวัย และพัฒนาการมาให้ลูก ๆ ของท่านได้อ่าน และเรียนรู้ที่จะมีหนังสืออยู่รอบ ๆ ตัวของเขาเองเข้าชม : 1371


ข่าวเด่น 5 อันดับล่าสุด

      เอกสารประชาสัมพันธ์ 21 / ม.ค. / 2557
      อบรมพัฒนาฐานข้อมูลการให้บริการด้วยระบบICT 2 / ส.ค. / 2556
      2 เมษา รักการอ่าน 27 / มี.ค. / 2556
      เอกสารประชาสัมพันธ์รายเดือนประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556 4 / มี.ค. / 2556
      เปิดตัวบ้านหนังสืออัจฉริยะ 21 / ก.พ. / 2556


 
 
ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
480 ถนนโคทองพัฒนา ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ โทรศัพท์ 0-4483-9035

โทรสาร  0-4483-9035 pa_pa00@windowslive.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   บุญรอด แสงสว่าง