[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

เรื่องเด่นวันนี้ : ทั้งหมด
  
2 / เม.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
2 เมษายน วันรักการอ่าน
การพูด การอ่าน การเขียน การฟัง กริยาเหล่านี้ เป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องปฏิบัติในชีวิตประจำวัน แต่ปัจจุบันด้วยความที่เรามีเวลาที่จำกัด จึงทำให้คนไทยห่างเหินกับกิจกรรมเหล่านี้ โดยเฉพาะการอ่านหนังสือ รัฐบาลซึ่งเล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้กำห
เข้าชม : [1978]
24 / มิ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดประชาชนอำเภอภักดีชุมพล จัดโครงการส่งเสริมการอ่านร่วมกับจังหวัดเคลื่อนที่
ณ โรงเรียนบ้านนาอุดม ตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖
เข้าชม : [2403]
5 / มี.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมการอ่านนำพาสู่อาเซียน
วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ อุทยานแห่งชาติไทรทอง
เข้าชม : [2548]
13 / ก.พ. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คุณของ \"สติ\"
สติ แปลได้หลายอย่าง เช่น ระลึกถึง ระลึกรู้ ระลึกได้ ในสิ่งที่เคยพูด สิ่งที่เคยมี สิ่งที่เคยทำ แม้ในอดีต
เข้าชม : [2135]
22 / ม.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดประชาชนอำเภอภักดีชุมพล ทำกิจกรรม 5 ส
ในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖ ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอภักดีชุมพล
เข้าชม : [1926]
18 / ม.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันโคนมแห่งชาติ
ในวันที่ ๑๗ มกราคม ของทุกปี เป็น “วันโคนมแห่งชาติ” ซึ่งองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ได้ถือเป็นประเพณีสืบต่อกันมา ให้มีการจัดงาน “เทศกาลโคนมแห่งชาติ” ณ อ.ส.ค.สำนักงานใหญ่(บริเวณเชิงเขาตาแป้น) อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เป็นประจำทุกปี เ
เข้าชม : [1214]
16 / ม.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช (17 มกราคม)
งานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช วันที่ 17 มกราคม เป็นประจำทุกปี เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชที่มีต่อประชาชนชาวไทย กิจกรรมหลักประกอบด้วย พิธีสักการะ บวงสรวงพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ขบวนแห่ และพิธีสวดสรภัญญะ ฯลฯ โดยสถานที่จัดงานของจังหวัดสุโ
เข้าชม : [22330]
16 / ม.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันครู
๑๖ มกราคม ของทุกปี เป็นวันครู เดือนมกราคมวนเวียนมาถึงอีกครั้ง บรรดานักเรียนทั้งหลายคงจำกันได้ดีว่า วันที่ 16 มกราคมของทุกปีเป็นวันครู ที่กำหนดขึ้นเพื่อให้ลูกศิษย์ทั้งหลายระลึกถึงพระคุณของครู
เข้าชม : [2017]
15 / ม.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้สู้ห้องสมุดประชาชน
ในวันที่ ๑๕ - ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมตาดโตน สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ
เข้าชม : [544]
14 / ม.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดประชาชนอำเภอภักดีชุมพล จัดงานวันเด็กร่วมกับโรงเรียนบ้านห้วยร่วม
ในวัน ศุกร์ ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนบ้านห้วยร่วม
เข้าชม : [1275]
10 / ม.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ลงทะเบียนหนังสือใหม่
เพื่อให้ประชาชนใช้บริการ ,หนังสือนวนิยาย
เข้าชม : [516]
10 / ม.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
\"หน้าที่ของเด็ก\"
วันเด็ก ๑๒ มกราคม ๒๕๕๖
เข้าชม : [1215]
2 / ม.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการบ้านหนนังสืออัจฉริยะ ร่วมกับงานถวายทองเจ้าพ่อพญาแลอำเภอภักดีชุมพล
วันที่ ๓๐-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ ที่ว่าการอำเภอภักดีชุมพล
เข้าชม : [25214]
27 / ธ.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
๒๘ ธันวาคมของทุกปี
เข้าชม : [19060]
26 / ธ.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันค้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ
วันที่ ๒๖ ธันวาคมของทุกปี
เข้าชม : [1777]
24 / ธ.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
Merry Christmas
วันที่ 25 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันคริสต์มาส..เทศกาลแห่งความสุข
เข้าชม : [18837]
2 / ธ.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดประชาชนอำเภอภักดีชุมพล ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
เนื่องในวัน ๕ ธันวามหาราช
เข้าชม : [14809]
29 / พ.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดประชาชนอำเภอภักดีชุมพล ประชาสัมพันธ์
โคโรน่าไวรัส สายพันธุ์ใหม่ 2012 หรือ โคโรน่าไวรัส 2012 (Novel coronavirus)
เข้าชม : [1593]
27 / พ.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญชวนสืบสานประเพณีลอยกระทง
วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒
เข้าชม : [14888]
1 / พ.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เนื่องในวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕ เป็นวันปวารณาออกพรรษา
วันออกพรรษา หรือ วันปวารณาออกพรรษา เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาวันหนึ่งในประเทศไทยวันออกพรรษา คือ วันที่สิ้นสุดระยะการจำพรรษาเป็นเวลา 3 เดือน
เข้าชม : [17845]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>