[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

16 / ก.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ
เข้าร่วมโครงการ \"ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนอุ่นใจ\"ณ บ้านนาไฮ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
11 / ก.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมศีลธรรม ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ วัดป่าภุคีธรรมาราม ต.บ้านหัน อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
11 / ก.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีทำบุญฉลองเปิดอาคารศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้
บุคลากร กศน.ตำบลตาเนิน เข้าร่วมพิธีทำบุญฉลองเปิดอาคารศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้
27 / มิ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ
เข้าร่วมงาน วันยาเสพติดโลก วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ที่ว่าการอำเภอเกษตรสมบูรณ์
20 / มิ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ
ได้ร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกประสบการณ์วิทยากรกระบวนการให้กับ คณะครู กศน.อำเภอหนองบัวระเหว ในวันที่ ๑๘-๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมภูคี กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์
18 / มิ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะครู กศน.ตำบลบ้านเดื่อ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้การจัดการชุมชนเข้มแข็ง
ชุมชนสู่การขยายเครือข่ายตำบลสุขภาวะ โดยสนับสนุนงบประมาณจากสำนักสุขภาวะชุมชน(สำนัก ๓) วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ
3 / มิ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านห้วยหินฝน ตำบลวังทอง สังกัด กศน.อำเภอภักดีชุมพล
ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านห้วยหินฝน ตำบลวังทอง สังกัด กศน.อำเภอภักดีชุมพล จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๖ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านเจาทอง ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖
31 / พ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ
ได้เข้าร่วมเดินขบวน รณรงค์ในวันงดสูบบุหรี่โลก ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖
30 / พ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์
จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่๑ปีการศึกษา๒๕๕๖ ณ กศน.ตำบลสระโพนทอง
28 / พ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านเจียง จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๖
กศน.ตำบลบ้านเจียง สังกัด กศน.อำเภอภักดีชุมพล จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๖ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเจียง วันที่ ๒๘ พฤศภาคม ๒๕๕๖
22 / พ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ
ปฐมนิเทศนักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ วันอังคารที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ อาคารศูนย์เยาวชนเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ
15 / พ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ
เข้าร่วมการต้อนรับ นายณัฐพงษ์ ทองหล่อ ผอ.กศน.อำเภอเมืองตราด ฝึกประสบการณ์ตามโครงการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ณ กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์ ในระหว่างวันที่ ๙-๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖
2 / พ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ
ได้ออกนิเทศติดตามมุมหนังสือตามหน่วยงานราชการต่าง ๆ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖
29 / เม.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ
เข้าร่วมรับการนิเทศผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ ณ ห้องภูคี กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์
22 / เม.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ
ได้ตรวจเยี่ยมโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ ภายในหมู่บ้านของ ตำบลบ้านเดื่อ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับ โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ ในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๖
19 / เม.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ
ร่วมงานวันสงกรานต์ ในวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๖ ณ หมู่บ้านเดื่อดอนกลางหมู่ที่ ๒๑ บ้านเดื่อ หมู่ที่ ๑ บ้านนาหัวโสกหมู่ ๖ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
17 / เม.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ
เข้าร่วมงานวันสงกรานต์ กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์ ในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๖ ณ ลานเอนกประสงค์ ห้องสมุดประชาชน อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
9 / เม.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะครู กศน.ตำบลบ้านเดื่อ ร่วมพิธีเปิดกีฬา บ้านเดื่อเกมส์ครั้งที่ ๑๗
ในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๖ ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ
9 / เม.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะครู กศน.ตำบลบ้านเดื่อ ร่วมงานของดีเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ ประจำปี ๒๕๕๖
ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ หอประชุม เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ
3 / เม.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอภักดีชุมพล จัดโครงการประชุมชี้แจงการดำเนินงาน \"บ้านหนังสืออัจฉริยะ\"
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๖ ณ กศน.อำเภอภักดีชุมพล

กำลังแสดงหน้าที่ <- 13/19 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ
167 หมู่ที่ 7 ถนนองค์การบริหารสาย 1 ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ 36000 โทรศัพท์ 044-821330
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05