[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

14 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ
เข้าร่วมการจัดกิจกรรม สัปดาห์วันครู ครั้งที่ ๖๐ พ.ศ.๒๕๕๙ กลุ่มอิงภู ได้แก่ กศน.อำเภอภูเขียว กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์ กศน.อำเภอบ้านแท่น กศน.อำเภอคอนสาร ณ ห้องประชุมโรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙
14 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ
คณะครู กศน.ตำบลบ้านเดื่อ เข้าอวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙ กับภาคี เครือข่าย ต่าง ๆ ๆ ภายใน ตำบลบ้านเดื่อ
8 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอซับใหญ่ ประชุมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาประจำสัปดาห์
นางกุหลาบ ชัยประสิทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอซับใหญ่ ประชุมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ วันศุกร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙
7 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ
เตรียมจัดสถานที่สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2556 ณ โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง ที่จำดำเนินการสอบในวันที่ 8-9 มีนาคม 2557
6 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ
ลงพื่นที่แจกตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 /2556 จะดำเนินการสอบในวันที่ 8-9 มีนาคม 2556 ณ โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง
4 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ
คณะครู กศน.ตำบลบ้านเดื่อได้ร่วมบุญมหาชาติ ณ วัดใหม่ดอนกลาง บ้านดอนกลาง ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557
4 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์
กศน.ตำบลหนองโพนงาม ประชุมคณะกรรมการบริหาร กศน.ตำบล ครั้งที่ 1/2557
26 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ
ข้าร่วมการแข่งขันกีฬา-กีฑานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556 การแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มพื้นที่การศึกษาเกษตรสมบูรณ์ 8 ตำบลบ้านเดื่อระหว่างวันที่ 25 - 28 กุมภาพันธ์ 2557 ที่สนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ
26 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์
กศน.ตำบลหนองโพนงาม ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 2/2557
24 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ
ร่วมกับ กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์ เข้าร่วมประชุมชี้แจงตัวบ่งชี้เตรียมประเมินภายนอก ในวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมภูคี กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์
24 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ
จัดกิจกรรม โครงการสอนเสริม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ณ กศน.ตำบลบ้านเดื่อ
23 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ
ร่วมกับ กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์ ได้จัดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน N-NET (Non-Formal National Education Test)ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม
19 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ จัดทำโครงการพฒนาทักษะชีวิต ด้านการปกครองในระบอบประชาธิไตย ในวันที ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ และสอนเสริม อาเซียน
19 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ
คณะครู กศน.ตำบลบ้านเดื่อ ได้ต้อนรับ ท่าน ผอ.สุรศักดิ์ วงศ์สุรศิลป์ ผอ.กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์ ในการออกนิเทศโครงการพัฒนาทักษะชีวิต กศน.ตำบลบ้านเดื่อ และตรวจเยี่ยมการก่อสร้าง อาคารเอนกประสงค์ กศน.ตำบลบ้านเดื่อ พร้อมให้คำชี้แนะแนวทางต่างๆในการพัฒนา กศน.ตำบลบ้า
19 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลตาเนิน จัดการเรียนการสอน
กศน.ตำบลตาเนิน จัดการเรียนการสอน หมู่ 2 บ้านหนองขาม หมู่ 3 บ้านโนนไร่ และ หมู่ 4 บ้านหนองโพธิ์ ณ ศาลากลางหมู่บ้านหนองขาม ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557
19 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลตาเนิน จัดการเรียนการสอน
กศน.ตำบลตาเนิน จัดการเรียนการสอน
19 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ ร่วมกับ กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์ ร่วมต้อนรับคณะศึกษานิเทศจาก สำนักงาน กศน. ที่ กศน.ตำบลโนนทอง เพื่่อนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานตามนโยบายของ สำนักงาน กศน.
19 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ
คณะครู กศน.ตำบลบ้านเดื่อ ได้มอบหนังสือให้กับ มุมหนังสือประจำสถานีตำรวจภูธรบ้านเดื่อ ในวันที่ 13 ก.พ.2557 ณ สถานีตำรวจภูธรบ้านเดื่อ
18 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์
กศน.ตำบลหนองโพนงาม ร่วมต้อนรับ คณะศึกษานิเทศก์ ผอ.นิตยา เจริญสุข พร้อมคณะ ที่ กศน.ตำบลโนนทอง เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
12 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ ได้ทำ MOU กับ โรงเรียนบ้านเดื่อวิทยา ให้ห้องสมุดประชาชน เป็นเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านเดื่อ ในวันที่ 4 ก.พ. 2557

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/19 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ
167 หมู่ที่ 7 ถนนองค์การบริหารสาย 1 ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ 36000 โทรศัพท์ 044-821330
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05