[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

1 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา กศน.อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
นายทรงศักดิ์ สุ่ยวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอซับใหญ่ ประชุมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ วันจันทร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
29 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คลีนิกแก้จน คนซับใหญ่ ไม่ทิ้งกัน
นายทรงศักดิ์ สุ่ยวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอซับใหญ่ และคณะครู กศน.อำเภอซับใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมคลีนิกแก้จน คนซับใหญ่ ไม่ทิ้งกัน ณ หอประชุมอำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙
27 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ
คณะครู กศน.ตำบลบ้านเดื่อ และนักศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.)ให้กับนักศึกษาโดยการทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ กศน.ตำบลบ้านเดื่อและจัดทำความสะอาดบริเวณ อาคาร สถานที่ ห้องเรียน และบริเวณโดยรอบ
27 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ
รับการนิเทศ จาก นางดารณี คณาเขว้า ผอ.กศน.อ.เกษตรสมบูรณ์ ท่าน ผอ.ได้ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ นำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีในวันที่ 21 มกราคม 2559
27 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย กศน.อำเภอซับใหญ่
นายทรงศักดิ์ สุ่ยวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอซับใหญ่ รับมอบหนังสือส่งเสริมการอ่านจาก นายมนตรี บุญญาชีพ ตำแหน่งรองสารวัตรอำนวยการ สภ.ซับใหญ่ ภ.วจ.ชัยภูมิ วันพุธที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙
26 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมครู และบุคลากรทางการศึกษา กศน.อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
นายทรงศักดิ์ สุ่ยวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอซับใหญ่ ประชุมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ วันอังคารที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙
20 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ
คณะครู กศน.ตำบลบ้านเดื่อ ร่วมจัดนิทรรศการ โครงการหนึ่งคนหนึ่งผลิตภัณฑ์ ณ งานนิทรรศการเจ้าพ่อพญาแล ในวันที่ 16 มกราคม 2559 โดยจัดสอนโครงงานอาชีพผูกผ้าประดับ และโครงการสอนทำเหรีญโปรยทาน โครงงานทำขนม และมีประชาชนสนใจในงานเป็นอย่างมาก
20 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ
คณะครู กศน.ตำบลบ้านเดื่อ ได้จัดกิจกรรม โครงการเยี่ยมบ้านนักศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครูกับนักศึกษา
19 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอซับใหญ่ ประชุมบุคลากรทางการศึกษาประจำสัปดาห์
นายทรงศักดิ์ สุ่ยวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอซับใหญ่ ประชุมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ วันอังคารที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙
18 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ครั้งที่ ๖๐ ประจำปี ๒๕๕๙ กลุ่มโซนภูสวย สนง.กศน.จังหวัดชัยภูมิ
นางกุหลาบ ชัยประสิทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอซับใหญ่ และคณะครู กศน.อำเภอซับใหญ่เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วันครู ครั้งที่ ๖๐ ณ หอประชุมโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙
16 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอหนองบัวแดง ร่วมจัดกิจกรรม สัปดาห์วันครู ครั้งที่ ๖๐ พ.ศ.๒๕๕๙
กศน.อำเภอหนองบัวแดง ร่วมจัดกิจกรรม สัปดาห์วันครู ครั้งที่ ๖๐ พ.ศ.๒๕๕๙ กลุ่มภูสวย ได้แก่ กศน.อำเภอหนองบัวแดง กศน.อำเภอภักดีชุมพล กศน.อำเภอหนองบัวระเหว กศน.อำเภอซับใหญ่
14 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ
เข้าร่วมการจัดกิจกรรม สัปดาห์วันครู ครั้งที่ ๖๐ พ.ศ.๒๕๕๙ กลุ่มอิงภู ได้แก่ กศน.อำเภอภูเขียว กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์ กศน.อำเภอบ้านแท่น กศน.อำเภอคอนสาร ณ ห้องประชุมโรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙
14 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ
คณะครู กศน.ตำบลบ้านเดื่อ เข้าอวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙ กับภาคี เครือข่าย ต่าง ๆ ๆ ภายใน ตำบลบ้านเดื่อ
8 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอซับใหญ่ ประชุมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาประจำสัปดาห์
นางกุหลาบ ชัยประสิทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอซับใหญ่ ประชุมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ วันศุกร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙
7 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ
เตรียมจัดสถานที่สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2556 ณ โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง ที่จำดำเนินการสอบในวันที่ 8-9 มีนาคม 2557
6 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ
ลงพื่นที่แจกตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 /2556 จะดำเนินการสอบในวันที่ 8-9 มีนาคม 2556 ณ โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง
4 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ
คณะครู กศน.ตำบลบ้านเดื่อได้ร่วมบุญมหาชาติ ณ วัดใหม่ดอนกลาง บ้านดอนกลาง ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557
4 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์
กศน.ตำบลหนองโพนงาม ประชุมคณะกรรมการบริหาร กศน.ตำบล ครั้งที่ 1/2557
26 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านเดื่อ
ข้าร่วมการแข่งขันกีฬา-กีฑานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556 การแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มพื้นที่การศึกษาเกษตรสมบูรณ์ 8 ตำบลบ้านเดื่อระหว่างวันที่ 25 - 28 กุมภาพันธ์ 2557 ที่สนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ
26 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์
กศน.ตำบลหนองโพนงาม ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 2/2557

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/20 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ
167 หมู่ที่ 7 ถนนองค์การบริหารสาย 1 ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ 36000 โทรศัพท์ 044-821330
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05